công phúc hắc – Đam Mỹ Mới Hoàn

Tác giả: Đại Viên Tử

[external_link_head]

Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, kinh dị, phúc hắc độc chiếm tà ma công x nhu thuận hiền lành thụ, 1×1, hỗ sủng.

Tiếp tục đọc “Tà túy” →

công phúc hắc – Đam Mỹ Mới Hoàn

Tên khác: Tiểu đại phu | 小大夫

Tác giả: Một quả sơn trà | 一顆山楂球

Thể loại: Phúc hắc thiếu gia công x song tính, mỹ nhân, y sĩ thụ, cổ đại, H không cao không dài, bánh ngọt nhỏ, đoạn văn, 1×1, đôi bên thầm mến.

Tiếp tục đọc “Tiểu đại phu” →

[external_link offset=1]

công phúc hắc – Đam Mỹ Mới Hoàn

Tên khác: Ngã tưởng yếu nhĩ đích tín tức tố | 我想要你的信息素

Tác giả: Hoang Xuyên Đại | 荒川黛

Thể loại: Cường thế phúc hắc bá đạo tổng tài công × thiên nhiên manh Sweetheart tiểu túi khóc thụ, niên thượng, cưới trước yêu sau, ABO,ngọt, hiện đại.

Tiếp tục đọc “Em muốn tin tức tố của anh” →

công phúc hắc – Đam Mỹ Mới Hoàn

Tên khác: The sniper in Sarajevo 萨拉热窝狙击手 / Tiểu kiều thê chạy trốn của ngài thượng tá ????

Tác giả: Giang Đình

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, lịch sử, chiến tranh, chính kịch, cường cường, niên thượng (36×26), ngọt lắm tôi đã lừa các bạn bao giờ chưa, HE

Tiếp tục đọc “Tay bắn tỉa ở Sarajevo” →

công phúc hắc – Đam Mỹ Mới Hoàn

Tác giả: Bát Thiên Quế Tửu

Thể loại: rước thẳng sau cong phúc hắc công x Nói nhiều đụng vô là rớt đào yêu tinh thụ, Tsun chúa bự chảng công x Xàm xí đú chập mạch thụ, hiện đại, thanh xuân vườn trường, tình eo chong xáng chưa tình dục

[external_link offset=2]

Tiếp tục đọc “Đào tinh và tiểu Trương” →

công phúc hắc – Đam Mỹ Mới Hoàn

Tên gốc: Giáo tử phô đích bả cước nam nhân 饺子铺的跛脚男人

Tác giả: Hàng Bát Kiều 杭八桥

Thể loại: Đoản văn, he, ngọt, niên hạ, nỗ lực chân thật tiểu phúc hắc công x chân thọt lão nam nhân thụ, hiện đại

Tiếp tục đọc “Nam nhân chân thọt tiệm sủi cảo” →

Tác giả: Cửu Chân

Thể loại: đam mỹ cao H, song tính, sản nhũ, sinh tử, hiện đại, sinh hoạt đô thị, phúc hắc cường công x tự ti nhược thụ, ấu dâm, niên thượng (tầm 17 tuổi), 1×1.

Tiếp tục đọc “Thần tinh” →