chuyên khoa in English – Vietnamese-English Dictionary

chuyên khoa in English – Vietnamese-English Dictionary

translations chuyên khoa

add

  • anh ấy khám bảy chuyên khoa trong ba năm qua.

    Quý khách đang xem: chuyên khoa in English – Vietnamese-English Dictionary

    he’s seen seven different specialists over three years.

  • nhạc jazz không phải là chuyên khoa của tôi.

    jazz is not my speciality.

  • en branch of medical practice

translations chuyên khoa

add

  • en narrow field within a specialty such as forensic pathology, which is a subspecialty of anatomical pathology

nam giới có thể được giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa niệu để được
bình chọn thêm .

men may be referred to a urologist for further evaluation .

evbnews

Đó là bác sĩ chuyên khoa về bệnh tâm thần.

that’s a doctor who specializes in asylum medicine.

opensubtitles2018.v3

anh ta đang gặp bác sĩ chuyên khoa ung thư.

he’s seeing his oncologist.

opensubtitles2018.v3

Ông là bác sỹ chuyên khoa thần kinh?

you some kind of neurologist?

opensubtitles2

trên thực tế, mẹ cậu bé là một bác sĩ chuyên khoa x-quang.

Xem nhiều hơn: ĐIỀU HÀNH – Translation in English

as it happened, the child’s mother was a radiologist.

literature

whit carmichael. 34 tuổi, sĩ quan, kỹ thuật viên chuyên khoa sinh tồn.

whit carmichael. 34, basic grun t, sub-specialty survival tech.

opensubtitles2018.v3

tên là robert fresco, một bác sĩ chuyên khoa ung thư ở trung tâm y học ucla.

name’s robert fresco, an oncologist at ucla medical center.

opensubtitles2018.v3

tôi là bác sỹ chuyên khoa sex.

opensubtitles2018.v3

tôi được đào tạo là một bác sĩ chuyên khoa ung thư.

i trained as a cancer doctor, an oncologist.

ted2019

thầy cũng tới gặp bác sĩ chuyên khoa ung thư rồi, jesse… mới tuần trước.

i’ve been to my oncologist, jesse, just last week.

opensubtitles2018.v3

Ông còn nhớ có lần ông đã đề nghị tôi gặp một bác sĩ chuyên khoa không?

you remember at one point you suggested i might see a therapist?

opensubtitles2018.v3

thực tế là đã có một bác sĩ chuyên khoa nói với tôi rằng,

i actually had a therapist who once said to me,

qed

hạt giống do ông bác sĩ chuyên khoa mắt gieo đã tiếp tục kết quả!

the seed that the optician sowed was still bearing fruit!

jw2019

hạt giống do anh bác sĩ chuyên khoa mắt gieo đem lại kết quả gì?

what has resulted from the seed sown by the optician?

jw2019

bây giờ, tại aberdeen, tôi bắt đầu nghiên cứu chuyên khoa da liễu của tôi.

now, in aberdeen, i started my dermatology training.

qed

ngày nay, trường bao gồm 9 khoa, với hơn 190 ngành học, cơ sở đào tạo, trung tâm chuyên khoa.

today, it consists of nine faculties, with more than 190 departments, institutes and clinics.

Xem nhiều hơn: Render là gì? Render Farm là gì? Setup Render Farm như thế nào?

wikimatrix

mẹ đã từng đi bác sĩ chuyên khoa chưa?

have you been seeing a therapist, mom?

opensubtitles2018.v3

vị bác sĩ chuyên khoa phổi thứ hai, bác sĩ amani, là người iran và baba chấp nhận.

amani, was iranian and baba approved.

literature

một bác sĩ chuyên khoa tình dục.

opensubtitles2018.v3

cứ cho là tôi
bình chọn cao lời khuyên của ông cũng như của bác sĩ chuyên khoa.

well, let’s just say i value your advice just as much as i do the therapist’s.

opensubtitles2018.v3

một bác sĩ chuyên khoa hơi đặc biệt.

a particular sort of therapist.

opensubtitles2018.v3

bác sĩ chuyên khoa nói bài kiểm tra của marika… là không rõ.

the therapist said marika’s test scores-

opensubtitles2018.v3

bác sĩ chuyên khoa của tôi.

opensubtitles2018.v3

bác sĩ chuyên khoa bàn chân hillary brenner cho biết ” gót giày ngày càng trở nên cao hơn ” .

” heels are getting higher and higher , ” says hillary brenner , dpm .

evbnews

em cần một bác sĩ chuyên khoa thần kinh.

opensubtitles2018.v3

the most popular queries list: 1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~5-10k, ~10-20k, ~20-50k, ~50-100k, ~100k-200k, ~200-500k, ~1m

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Kinh nghiệm – Hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *