Chữ “Thành Tiền” trong tiếng Anh

 • #1

Bạn nào biết chữ ” Thành Tiền” trong tiếng Anh là gì không? giúp mình với, mình đang dịch 1 bảng dự toán.

[external_link_head]

 • #2

trong các văn bản mà tôi biết thường dùng chữ in word

BNTT

Bùi Nguyễn Triệu Tường

 • #3

trong các văn bản mà tôi biết thường dùng chữ in word

Hic! In word là “Viết bằng chữ” mà ??

TKT

Thành viên tiêu biểu

Chữ "Thành Tiền" trong tiếng Anh

 • #4

Bạn nào biết chữ ” Thành Tiền” trong tiếng Anh là gì không? giúp mình với, mình đang dịch 1 bảng dự toán.

[external_link offset=1]

Nếu là cột Thành tiền (trong hóa đơn) thì bạn dùng Total amount , còn số tiền viết bằng chữ bạn dùng in word nhé!

 • #5

Hic! In word là “Viết bằng chữ” mà ??

Òh. Nhầm. Sorry. Chữ "Thành Tiền" trong tiếng AnhChữ "Thành Tiền" trong tiếng Anh

 • #7

ID Number| Items| Description| Units| Quantities |Unit Price| Amount|

1| A |AAA |PCS |10,00 |100,10 |1.001,00|

2| B |BBB |Kgs |200,00 |15,00 |3.000,00|

| | | | | |

| | |Sub Total | | | 4.001,00|

| | |VAT (10%) | | | 400,10|

| | |Grand Total | | | 4.401,10|


In words: Four thousand four hundred and one US dollars and ten cents|

 • #8

Amount có thể hiểu là thành tiền hay số tiền đều được.

 • #9

ID Number| Items| Description| Units| Quantities |Unit Price| Amount|

1| A |AAA |PCS |10,00 |100,10 |1.001,00|

2| B |BBB |Kgs |200,00 |15,00 |3.000,00|

| | | | | |

| | |Sub Total | | | 4.001,00|

| | |VAT (10%) | | | 400,10|

| | |Grand Total | | | 4.401,10|

In words: Four thousand four hundred and one US dollars and ten cents|

Anh ơi, sao em ít thấy Quantities trong các văn bản.

Vbavn

[external_link offset=2]

 • #10

Anh ơi, sao em ít thấy Quantities trong các văn bản.

Trong các văn bản thường được viết tắt là Qty hoặc Qties

 • #11

Thế còn từ “nếu có” trong tiếng anh là gì nhỉ? giúp mình với.

 • #12

Tiếng Việt “nếu có” dịch sang tiếng Anh có khi là là “if any”, có khi là “if available”, có khi là “if you have”. Tuỳ từng ngữ cảnh.

Ví dụ 1: You should take your ID card and other documents, if any, with you to show that you was born in Vinh city”.

Ví dụ 2: You should give your name, address in Alberta, telephone number, fax number, if any, and if available, an email address .

 • #13

Theo mình thấy thì thường là Amount nhé, bill tính tiền sẽ ghi là Total Amount

[external_footer]

Viết một bình luận