CFS là phí gì

Last Updated on By SONGANHLOGS 19 Bình luận

Trong vận tải hàng lẻ (LCL), Forwarder thu phí CFS là chữ viết tắt container freight station fee trong tiếng Anh. Có nghĩa là mỗi khi có hàng lẻ xuất/nhập thì các consol/forwarder phải dỡ hàng hóa từ container đưa và kho hoặc ngược lại và họ thu phí CFS để bù đắp vào chi phí giữ hàng, chi phí kho bãi.

[external_link_head]

Phụ phí CFS – container freight station fee

Các bạn tham khảo cước vận tải hàng lẻ sang Tokyo mình báo giá cho khách gồm các phí : Ocean freight, THC, CFS, bill fee, AFR (phí này là phí khai hải quan hàng sang Japan).

[external_link offset=1]

Cước vận tải hàng lẻ đường biển HCM – TOKYO

O/F: free

THC: 4.4usd/cbm

CFS: 110.000vnd/cbm

AFR: 25usd/set

BL fee : 30usd

Như vậy trong vận chuyển hàng lẻ (LCL) vẫn thu phí THC. Bài viết này mình đã giới thiệu về phí THC Phụ phí THC – Terminal Handling Charge. Có rất nhiều bạn nhầm lẫn giữa phí THC và phí CFS. Thật đơn giản để phân biệt 2 loại phí này. Phí CFS thu cho dịch vụ forwarder phải thuê mướn kho bãi và bốc xếp hàng hóa tạm thời vào kho bãi đợi consignee ra nhận hàng, còn phí THC là phí bốc xếp hàng từ cảng lên tàu hoặc từ tàu xuống cảng.

[external_link offset=2]

No related posts. [external_footer]

Viết một bình luận