Cấu trúc và cách dùng as well as trong tiếng anh

Bài học sau giới thiệu tới bạn Cấu trúc và cách dùng as well as trong tiếng anh, một kiến thức không còn xa lạ và hầu như ai cũng nghĩ mình đã làm được. Nhưng bạn đã thực sự ghi nhớ và áp dụng thành thạo nó chưa? Hãy tham khảo bài viết để nhận ra lỗi và học cách ghi nhớ ngay.

1. Cấu trúc và cách dùng as well as trong tiếng anh thông thường

As well as được dùng với mục đích tương đương với cụm từ i not only ….but also. Nó có nghĩa là không nhưng mà còn. Ghi nhớ cấu trúc và cách dùng as well as trong tiếng anh giúp học viên áp dụng dễ dàng vào cuộc sống hơn.

[external_link_head]

Cấu trúc và cách dùng as well as trong tiếng anh

( Cấu trúc as well as rất quan trọng khi học tiếng Anh)

Động từ đi sau as well as thường có dạng –ing. Trong trường hợp động từ của mệnh đề chính là nguyên mẫu thì động từ đi sau  as well as có dạng nguyên mẫu không To.

Ví dụ:

He is clever as well as hand some. (Or: He is not only hand some, but also clever.)

Dịch nghĩa: Anh ấy không chỉ thông minh mà còn đẹp trai nữa.

Lưu ý: as well as đùng để đưa ra những thông tin mà người đọc hay người nghe đã biết, thông tin mới sẽ được đưa ra trong phần còn lại của câu.

[external_link offset=1]

– Động từ đi kèm sau  as well as, ta thường có dạng -ing.

Ví dụ:

She hurt her arm, as well as breaking her leg. (Chúng ta không dùng: … as well as broke her leg.)

Dịch nghĩa: Cô ấy không những bị thương ở cánh tay mà còn bị gãy chân nữa.

Đây đều là những kiến thức thông thường và phổ biến nhất khi học cấu trúc và cách dùng as well as trong tiếng anh. Bạn phải hiểu rõ và ghi nhớ chắc chắn về cách dùng này mới có thể phân biệt dễ hơn và ghi nhớ các phần khác.

2. Cấu trúc và cách dùng as well as trong tiếng anh đi kèm động từ nguyên mẫu.

Nếu động từ chính ở dạng nguyên mẫu thì chúng ta sử dụng động từ nguyên mẫu không to đi sau as well as. Đây là một phần rất quan trọng trong cấu trúc và cách dùng as well as trong tiếng anh mà bạn phải ghi nhớ thật kỹ.

Ví dụ:

My sister have to clean the floors as well as cook the food.

Dịch nghĩa: Chị gái của tôi không chỉ lau dọn nhà cửa mà còn cả nấu ăn nữa.

3. Cấu trúc và cách dùng as well as trong tiếng anh để nổi 2 chủ ngữ.

Cấu trúc và cách dùng as well as trong tiếng anh sẽ được dùng thế nào nếu trong câu có tới 2 chủ ngữ?

Động từ trong câu được chia theo chủ ngữ đầu trong câu, nếu chủ ngữ là số ít thì động từ theo sau nó cũng chia tương ứng.

Cấu trúc và cách dùng as well as trong tiếng anh

( as well as khi dùng để nối hai chủ ngữ)

Ví dụ:

[external_link offset=2]

– Trang, as well as Hoa, was delighted to hear the news.

Dịch nghĩa: Trang, cũng như Hoa, đã rất vui mừng khi nghe tin này.

Lưu ý: đây không phải là một cấu trúc phổ biến. Trong trường hợp này nên để as well as sau mệnh đề chính. Và nếu chủ ngữ trong câu là đại từ thì as well as luôn được đứng sau mệnh đề chính.

Ví dụ:

– Hoa was delighted to hear the news as well as Trang.

Hoa đã rất vui mừng khi nghe thông tin này cũng giống như Ann.

– She is rich as well as them. (không dùng: she, as well as them/thay, is rich.)

Cô ấy cũng giàu như tôi.

Cấu trúc và cách dùng as well as trong tiếng anh tương đối ngắn. Vì vậy nó giúp người học thoải mái, dễ ghi nhớ hơn. Điều cần làm tiếp theo chính là bạn hãy cố gắng áp dụng nó vào đời sống thật nhiều để có thể sử dụng kiến thức này một cách nhuần nhuyễn nhất. Chúc các bạn sớm học tốt tiếng Anh nhanh nhất có thể.

Lê Quyên

[external_footer]

Viết một bình luận