Catốt của một tế bào quang điện có công thoát A = 3,5 (eV). Cho biết h = 6,625.10-34 (Js); e.=1,6.10-19 (C). Khi chiếu vào catốt một bức xạ có bước sóng λ = 0,25 (μm) thì hiệu điện thế cần đặt vào giữa anốt và catốt để làm triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện là:

Catốt của một tế bào quang điện có công thoát A = 3,5 (eV). Cho biết h = 6,625.10-34 (Js); e.=1,6.10-19 (C). Khi chiếu vào catốt một bức xạ có bước sóng λ = 0,25 (μm) thì hiệu điện thế cần đặt vào giữa anốt và catốt để làm triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện là:

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:

Xem nhiều hơn: Bài tập tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 7 Television

– 1,47 (V).

Theo công thức Anhxtanh: Catốt của một tế bào quang điện có công thoát A = 3,5 (eV). Cho biết h = 6,625.10-34 (Js); hoảng sợ.=1,6.10-19 (C). Khi chiếu vào catốt một bức xạ có bước sóng λ = 0,25 (μm) thì hiệu điện thế cần đặt vào giữa anốt và catốt để làm triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện là: = A + kinh khủngUh Catốt của một tế bào quang điện có công thoát A = 3,5 (eV). Cho biết h = 6,625.10-34 (Js); kinh hãi.=1,6.10-19 (C). Khi chiếu vào catốt một bức xạ có bước sóng λ = 0,25 (μm) thì hiệu điện thế cần đặt vào giữa anốt và catốt để làm triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện là: Uh = Catốt của một tế bào quang điện có công thoát A = 3,5 (eV). Cho biết h = 6,625.10-34 (Js); ngại.=1,6.10-19 (C). Khi chiếu vào catốt một bức xạ có bước sóng λ = 0,25 (μm) thì hiệu điện thế cần đặt vào giữa anốt và catốt để làm triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện là: ≈ – 1,47 (V).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 – Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng – Đề số 1

Làm bài

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *