Cash Flow Statement / Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

Cash Flow Statement / Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

báo cáo lưu chuyển tiền tệ (cash flow statement) là một báo cáo tài chính cung cấp thông tin về những nghiệp vụ kinh tế có ảnh hưởng đến tình hình tiền tệ của doanh nghiệp. báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập trên cơ sở cân đối thu chi tiền mặt, phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của dn.

lượng tiền phát sinh trong kỳ bao gồm vốn bằng tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn được xem là tương đương tiền.

Quý khách đang xem: Cash Flow Statement / Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

tổng quát: tiền tồn đầu kì + tiền thu trong kỳ  = tiền chi trong kì + tiền tồn cuối kỳ.

Xem nhiều hơn: ” Daebak Là Gì Cũng Gặp Trong Phim Hàn Quốc, Bỏ Túi 30+ Thuật Ngữ Chuyên Dùng Của Fan K

báo cáo lưu chuyển tiền tệ có vai trò quan trọng trong việc cung cấp những thông tin liên để đánh giá khả năng kinh doanh tạo ra tiền của dn, chỉ ra được mối liên quan giữa lợi nhuận ròng và dòng tiền ròng, phân tích khả năng thanh toán của dn và dự đoán được kế hoạch thu chi tiền cho kỳ tiếp theo.

theo chuẩn mực kế toán việt nam (vas) số 24 – báo cáo lưu chuyển tiền tệ ban hành theo quyết định số 165/2002/qĐ-btc ngày 31/12/2002, doanh nghiệp phải trình bày các luồng tiền trong kỳ trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo 03 loại hoạt động: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính.

vas 24 định nghĩa:

– hoạt động kinh doanh: là các hoạt động tạo ra doanh thu chủ công của doanh nghiệp và các hoạt động khác không phải là các hoạt động đầu tư hay hoạt động tài chính.

Xem nhiều hơn: Chuyển Khẩu Hàng Hóa ( Transshipment Là Gì ? Transhipment (To Be) Allowed Là Gì

– hoạt động đầu tư: là các hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng bán các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không thuộc các khoản tương đương tiền.

– hoạt động tài chính: là các hoạt động tạo ra các thay đổi về quy mô và kết cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp.

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *