“bulk material” là gì? Nghĩa của từ bulk material trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

“bulk material” là gì? Nghĩa của từ bulk material trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

"bulk material" là gì? nghĩa của từ bulk material trong tiếng việt. từ điển anh-việt "bulk material" là gì? nghĩa của từ bulk material trong tiếng việt. từ điển anh-việt "bulk material" là gì? nghĩa của từ bulk material trong tiếng việt. từ điển anh-việt

bulk material"bulk material" là gì? nghĩa của từ bulk material trong tiếng việt. từ điển anh-việt

"bulk material" là gì? nghĩa của từ bulk material trong tiếng việt. từ điển anh-việt hàng rời
"bulk material" là gì? nghĩa của từ bulk material trong tiếng việt. từ điển anh-việt vật liệu chất đống
"bulk material" là gì? nghĩa của từ bulk material trong tiếng việt. từ điển anh-việt vật liệu đổ đống
"bulk material" là gì? nghĩa của từ bulk material trong tiếng việt. từ điển anh-việt vật liệu rời
lĩnh vực: xây dựng
"bulk material" là gì? nghĩa của từ bulk material trong tiếng việt. từ điển anh-việt khối (đất) đắp
"bulk material" là gì? nghĩa của từ bulk material trong tiếng việt. từ điển anh-việt vật liệu không đóng bao

Xem nhiều hơn: Bài tập kế toán quản trị có đáp án tham khảo


"bulk material" là gì? nghĩa của từ bulk material trong tiếng việt. từ điển anh-việt nguyên liệu rời
"bulk material" là gì? nghĩa của từ bulk material trong tiếng việt. từ điển anh-việt vật liệu xốp

"bulk material" là gì? nghĩa của từ bulk material trong tiếng việt. từ điển anh-việt

"bulk material" là gì? nghĩa của từ bulk material trong tiếng việt. từ điển anh-việt

Xem nhiều hơn: Tiệm trang điểm nàng tiên cá – Ứng dụng trên Google Play

"bulk material" là gì? nghĩa của từ bulk material trong tiếng việt. từ điển anh-việt

tra câu | Đọc báo tiếng anh


Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *