Bộ Tư Pháp

Bộ Tư Pháp

  Văn phiên bản được HD, QĐ chi tiết (5)

 • Nghị định 25/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

  Quý khách đang xem: Bộ Tư Pháp

 • Luật 52/2005/QH11 Bảo vệ môi trường

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 19/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung các điểm c, d, g, h và i khoản 5 Điều 2 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 89/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 29/2011/NĐ-CP Quy định về bình chọn môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 

  Văn bản bây giờ

 • Thông tư 01/2012/TT-BTNMT Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

  Văn bản HD, QĐ chi tiết (0)

  Văn bản hết hiệu lực (1)

Xem nhiều hơn: Top 10 Bài thơ hay của nhà thơ Nguyễn Bính – Toplist.vn

 • Thông tư 04/2008/TT-BTNMT Hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường (bị thay thế)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 

  Văn bạn dạng căn cứ (5)

 • Nghị định 25/2008/NĐ-CP Quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 52/2005/QH11 Bảo vệ môi trường

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 19/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung các điểm c, d, g, h và i khoản 5 Điều 2 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 89/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 29/2011/NĐ-CP Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, bình chọn tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 

  Văn phiên bản quy định hết hiệu lực (1)

 • Thông tư 26/2015/TT-BTNMT Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản(Văn bản thay thế)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

  Văn bạn dạng bị hết hiệu lực 1 phần (0)

 

  Văn bản dẫn chiếu (1)

 • Nghị định 29/2011/NĐ-CP Quy định về bình chọn môi trường chiến lược, bình chọn tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 

  Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)

Xem nhiều hơn: Mẫu bảng báo giá ( TIẾNG ANH ) mới nhất

  Văn bản bị đình chỉ (0)

 

  Văn phiên bản liên quan khác (0)

 

  Văn bản đình chỉ (0)

  Văn phiên bản bị đình chỉ 1 phần (0)

     

  Văn bản đình chỉ 1 phần (0)

  Văn bản được bổ sung (0)

     

  Văn bạn dạng bổ sung (0)

  Văn bạn dạng được sửa đổi (0)

     

  Văn bạn dạng sửa đổi (0)

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Đánh giá – Review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *