Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Văn bản được HD, QĐ chi tiết (1)

 

  Văn bản bây giờ

 • Luật 43/2013/QH13 Đấu thầu

 

  Văn bản HD, QĐ chi tiết (31)

 • Thông tư 44/2017/TT-BGTVT Quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 32/2016/TT-BNNPTNT Quy định về quyết toán dự án xong thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 31/2016/TT-BNNPTNT Quy định trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; sắm sửa tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư Trùng số ký hiệu nên hủy duyệt 07/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu bán buôn hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 50/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 16/2016/NĐ-CP Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và lên tiếng nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 08/2016/QĐ-TTg Quy định việc bán buôn tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 131/2015/NĐ-CP Hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 61/2015/QĐ-TTg Về một số cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân – Nội Bài)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập thông báo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

  Xem nhiều hơn: Nuôi mèo trong nhà có xui không, tốt không? nuôi mèo trắng có xui không

 • Thông tư 39/2015/TT-BNNPTNT Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập biển sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải buôn bảng tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 89/2015/TT-BTC Hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 77/2014/TT-BGTVT Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải Hải Phòng và Sài Gòn – Vũng Tàu theo cơ chế thí điểm tại Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu sắm sửa hàng hóa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 31/2014/TT-BGTVT Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì thành quả đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 46/2015/NĐ-CP Về quản lý chất lượng và bảo trì thành quả xây dựng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập đại dương sơ mời thầu xây lắp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 30/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời đon đả, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 15/2015/NĐ-CP Về đầu tư theo hiệ tượng đối tác công tư

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 80/2014/QĐ-TTg Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 23/2014/TT-BCT Quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt hợp đồng thiết kế, chế tạo trong nước vũ trang phụ nhà máy nhiệt điện

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 20/2014/TT-BTTTT Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 26/2014/TT-BGTVT Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia thuộc dự toán chi của ngân sách trung ương

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 31/2014/TT-BYT Quy định bảng tiêu chuẩn bình chọn về mặt kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu mua thuốc

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

  Văn bạn dạng hết hiệu lực (1)

 • Luật 61/2005/QH11 Đấu thầu (bị thay thế)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 

  Văn bạn dạng căn cứ (1)

 • Hiến pháp Không số Hiến pháp năm 1992

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 

  Văn bản quy định hết hiệu lực (0)

  Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (2)

Xem nhiều hơn: Mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn

 • Luật 38/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng chủ yếu (bị bãi bỏ 1 phần)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 16/2003/QH11 Xây dựng (bị bãi bỏ 1 phần)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 

  Văn phiên bản dẫn chiếu (0)

 

  Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)

  Văn bản bị đình chỉ (0)

 

  Văn bạn dạng liên quan khác (0)

 

  Văn bạn dạng đình chỉ (0)

  Văn bạn dạng bị đình chỉ 1 phần (0)

     

  Văn phiên bản đình chỉ 1 phần (0)

  Văn phiên bản được bổ sung (0)

     

  Văn bản bổ sung (2)

 • Luật 64/2020/QH14 đầu tư theo phương thức đối tác công tư(văn bản sửa đổi)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 04/2017/QH14 giúp đỡ doanh nghiệp nhỏ và vừa(văn bản sửa đổi)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

  Văn bản được sửa đổi (0)

     

  Văn bạn dạng sửa đổi (2)

 • Luật 64/2020/QH14 đầu tư theo phương thức đối tác công tư(văn bản sửa đổi)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 04/2017/QH14 giúp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa(văn bản sửa đổi)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *