Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

  Văn phiên bản được HD, QĐ chi tiết (1)

 • Pháp lệnh 11/2003/PL-UBTVQH11 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

  Quý khách đang xem: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

 

  Văn bản hiện giờ

 • Quyết định 78/2004/QĐ-BNV Về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức

 

  Văn bạn dạng HD, QĐ chi tiết (0)

  Văn bạn dạng hết hiệu lực (0)

 

  Văn bản căn cứ (2)

 • Pháp lệnh 11/2003/PL-UBTVQH11 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị định 45/2003/NĐ-CP Quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 

  Văn phiên bản quy định hết hiệu lực (2)

 • Thông tư liên tịch 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật(VB bãi bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp(VB bãi bỏ)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

  Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)

Xem nhiều hơn: Mơ thấy gà mái đánh con gì? mơ thấy gà mái thì đánh con gì

 

  Văn phiên bản dẫn chiếu (0)

 

  Văn bạn dạng quy định hết hiệu lực 1 phần (20)

 • Thông tư liên tịch 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật(VB bãi bỏ 1 phần)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BXD-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Xây dựng(VB bãi bỏ 1 phần)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược(VB bãi bỏ 1 phần)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y(VB bãi bỏ 1 phần)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp rét mướto viên trung học phổ thông công lập(VB bãi bỏ 1 phần)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giá buốto viên trung học cơ sở công lập(VB bãi bỏ 1 phần)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp lạnh lẽoo viên tiểu học công lập(VB bãi bỏ 1 phần)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên viên ngành thư viện(VB bãi bỏ 1 phần)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp réto viên mầm non(VB bãi bỏ 1 phần)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ(VB bãi bỏ 1 phần)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giá buốto dục đại học công lập(VB bãi bỏ 1 phần)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 11/2014/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính(VB bãi bỏ 1 phần)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 13/2014/TT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ(VB bãi bỏ 1 phần)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ(VB bãi bỏ 1 phần)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao(VB bãi bỏ 1 phần)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 06/2011/TT-BNV Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức hộ sinh(VB bãi bỏ 1 phần)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 10/2010/TT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự(VB bãi bỏ 1 phần)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

  Xem nhiều hơn: Mẫu đơn xin ân giảm án tử hình gửi lên chủ tịch nước mới nhất

 • Thông tư 09/2010/TT-BNV Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ(VB bãi bỏ 1 phần)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 01/2008/QĐ-BNV Về việc ban hành chức danh và mã số ngạch các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường(VB bãi bỏ 1 phần)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 09/2009/TT-BNV Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học(VB bãi bỏ 1 phần)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

  Văn bạn dạng bị đình chỉ (0)

 

  Văn bạn dạng liên quan khác (0)

 

  Văn bản đình chỉ (0)

  Văn bạn dạng bị đình chỉ 1 phần (0)

     

  Văn phiên bản đình chỉ 1 phần (0)

  Văn phiên bản được bổ sung (0)

     

  Văn bản bổ sung (1)

 • Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập(văn bạn dạng bổ sung)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

  Văn phiên bản được sửa đổi (0)

     

  Văn bản sửa đổi (0)

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *