BÔ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOÁN 7 – Đại số 7 – Hồ Văn Thái – Thư viện Đề thi & Kiểm tra

(Tài liệu chưa được thẩm định)

Nguồn:

Người gửi: Hồ Văn Thái

Ngày gửi: 12h:31′ 0888806742

Dung lượng: 936.5 KB

Số lượt tải: 2502

TRẮC NGHIỆM TOÁN 7 HỒ VĂN THÁI

[external_link_head]

PHÒNG GD& ĐÀO TẠO TƯ NGHĨA

TRƯỜNG THCS NGHĨA LÂM CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

TOÁN LỚP 7

A/ PHẦN ĐẠI SỐ

I ) Chương I : SỐ HỮU TỈ – SỐ THỰC

* Bài 1 : TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ

Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng:

1/ Điền kí hiệu ( , , ) thích hợp vào ô vuông.

A. -7  N B.  Z C. -7  Q D.  Q

2/ Cho a,b Z , b0, x = ; a,b cùng dấu thì:

A. x = 0 B. x > 0 C. x 3/ Số hữu tỉ nào sau đây không nằm giữa và

A. B. C. D.

4/ Chọn câu sai : Các số nguyên x, y mà là :

A. x = 1, y = 6 B. x=2, y = -3 C. x = – 6, y = – 1 D. x = 2, y = 3

Đáp án :

1

2

3

4

A

B

C

D

[external_link offset=1]

B

C

B

* Bài 2 : CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ

Câu hỏi: Chọn câu trả lời đúng:

1/

A. B. C. D.

2/

A. B. C. -1 D.

3/ Cho biết : x + thì :

A x = B. x = C. x = D. x =

4/ Giá trị của biểu thức bằng :

A. B. C. D.

Đáp án

1

2

3

4

B

C

A

B

TRẮC NGHIỆM TOÁN 7 HỒ VĂN THÁI

* Bài 3: NHÂN CHIA SỐ HỮU TỈ

Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng

1/ – 0,35 .

A – 0,1 B. -1 C. -10 D. -100

2/

A. -6 B. C. D.

3/ Kết quả phép tính là :

A. B. C. D.

4/ Số x mà : x : là :

A. B. C. D.

Đáp án :

1

2

3

4

[external_link offset=2]

A

C

B

C

* Bài 4: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN

Câu hỏi : Chọn câu trả lời đúng

1/ Nối mỗi dòng ở cột bên trái với mỗi dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng :

Với x Q :

A. Nếu x > 0 thì 1. | x | B. Nếu x = 0 thì 2. | x | = x

C. Nếu x D. Với x = – 15,1 thì 4. | x | = – x

5. | x | = 0

2/ Cho | x | = thì

A. x = B. x = C. x = hoặc x = – D. x = 0 hoặc x =

3/ Giá trị của biểu thức : | – 3,4 | : | +1,7 | – 0,2 là :

A. – 1,

[external_footer]

Viết một bình luận