Biên bản quyết toán hợp đồng, mẫu bảng quyết toán công trình năm 2020

Biên bản quyết toán hợp đồng, mẫu bảng quyết toán công trình năm 2020

Biên bản quyết toán hợp đồng, mẫu bảng quyết toán công trình mới nhất năm 2021. Tải về mẫu biên bản quyết toán hợp đồng, hướng dẫn lập bảng quyết toán sản phẩm chuẩn nhất 2020.

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến người chơi Mẫu Biên bản quyết toán hợp đồng, mẫu bảng quyết toán công trình mới nhất. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0888806742 để được tư vấn – hỗ trợ!

Quý khách đang xem: Biên bản quyết toán hợp đồng, mẫu bảng quyết toán công trình năm 2020

Quyết toán hợp đồng là việc xác định tổng giá trị cuối cùng của hợp đồng mà bên giao có nghĩa vụ thanh toán cho bên nhận khi bên nhận hoàn thành tất cả các công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Biên bản quyết toán hợp đồng, mẫu bảng quyết toán thành phầm năm 2020

Luật sư tư vấn lập bạn dạngg quyết toán hợp đồng, giải quyết các tranh chấp hợp đồng: 0888806742

Để giúp đỡ bạn đọc trong việc soạn thảo biên bản này, Luật Dương Gia xin giới thiệu mẫu biên bản quyết toán hợp đồng, bảng quyết toán công trình và cách soạn biên bản quyết toán.

Biên bản quyết toán hợp đồng

– Ấn vào liên minh sau để tải mẫu biên bản quyết toán hợp đồng: Tải về biên bản quyết toán hợp đồng

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu biên bản quyết toán hợp đồng, vui miệng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0888806742

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN QUYẾT TOÁN

Xem thêm: Quyết toán công trình là gì? Quyết toán tác phẩm cần làm những việc gì?

(Hợp đồng số …………)

– Căn cứ hợp đồng số ……………. ngày…… Tháng………….. năm ………….. giữa công ty…………….và công ty……….;

– Căn cứ biên phiên bản nghiệm thu và bàn giao ngày……….tháng…………năm …………

        Hôm nay, ngày……….tháng…………. năm ……………, hai bên gồm:

 Công Ty:……

– Địa chỉ:………

– Tel:…………….. Fax:………

– Email:……

Xem nhiều hơn: Nằm mơ thấy xây nhà là điềm lành hay dữ? Nên đánh con gì?

Xem thêm: Quyết toán hợp đồng là gì? Trình tự thanh toán và quyết toán hợp đồng?

– Người đại diện:……….Chức vụ:……

– Số tài khoản:…..tại ngân hàng……

Dưới đây gọi tắt là Bên A;

 CÔNG TY …….

– Địa chỉ:……

– Điện thoại:…….. ;  Fax: ……

– Email:……

– Người đại diện:……. Chức vụ: …

– Số tài khoản: ……..tại ngân hàng …

Dưới đây gọi tắt là Bên B;

Hai bên đồng ý thống nhất quyết toán Hợp đồng số:………………. ký ngày…….tháng …… năm ………….. với các nội dung sau:

1/ Bên B đã thực hiện đầy đủ các công việc được thoả thuận trong hợp đồng số ………………….;

2/ Hai bên thống nhất quyết toán hợp đồng số …………. với tổng trị lạnh quyết toán của hợp đồng là: …………. đ (đã gồm VAT).                                                      

3/ Thanh toán:

– Tổng số đã tạm ứng đợt 1 và đợt 2 là: ……………….. đồng (đợt 1 thanh toán: …………… đồng; đợt 2 thanh toán: …………….. đồng).

– Tổng số còn phải thanh toán là: …………….. đồng, theo tiến độ như sau:

Bên A thanh toán tiếp đợt 3 cho Bên B số tiền là: …………………… đồng.

4/ Hợp đồng số ………………………  hết hiệu lực kể từ ngày Bên A thanh toán cho Bên B toàn bộ số tiền trên bằng chuyển khoản, Bên B xuất hoá đơn cho………

Bản quyết toán Hợp đồng này được lập thành…..bản có giá trị pháp lý hệt nhau, mỗi bên giữ ….bản./.

 Đại diện bên A                                                                               Đại diện bên B

       (Ký tên)                                                                                           (Ký tên)

Phụ trách kế toán bên A                                                          Phụ trách kế toán bên B

       (Ký tên)                                                                                             (Ký tên)

Bảng quyết toán công trình

– Ấn vào liên hiệp sau để tải mẫu biên bản quyết toán công trình: Tải về biên bản quyết toán công trình

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu biên bản quyết toán thành quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0888806742

TÊN CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-                                                               ———————–

……, ngày………tháng……….năm……….

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG, GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN

Xem nhiều hơn: Giải thích câu tục ngữ: Giấy rách phải giữ lấy lề

CÔNG TRÌNH

Tên công trình (hoặc tên dự án, thiết kế kỹ thuật-dự toán)….

Các Quyết định phê duyệt Dự án (nếu có):……

Ghi số Quyết định:….

Ngày tháng quyết định:……

Các Quyết định phê duyệt các Thiết kế kỹ thuật – Dự toán (như trên):…

Phạm vi thành quả (nêu rõ thuộc những tỉnh, thành phố)……

Các đơn vị thi công (liệt kê tên các đơn vị có tư cách pháp nhân đầy đủ đã tham gia thi công tác phẩm):……

Thời gian thi công công trình từ tháng ……..năm……….đến tháng………năm…………: (ghi thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc thi công không phụ thuộc vào một đơn vị thi công cụ thể);

– Nguồn vốn đầu tư:……

+ Ngân sách Nhà nước…….. triệu đồng cho các hạng mục (kê các hạng mục đầu tư riêng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước) (nếu có);

+ Ngân sách khác…………triệu đồng (kê các hạng mục đầu tư riêng bằng từng nguồn vốn) (nếu có);

– Nơi lưu item tại: (ghi tên đơn vị đã lưu trữ item theo chỉ định của cơ quan quyết định đầu tư):…

Bảng tổng hợp khối lượng, giá trị thành phầm (hoặc Dự án, Thiết kế kỹ thuật – Dự toán)

THỦ TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

Cách soạn biên bạn dạng quyết toán

– Đảm bảo luôn có quốc hiệu, tiêu ngữ và các căn cứ kèm theo;

– Ghi rõ các thông tin của bên A và bên B;

– Phần nội dung của biên bản quyết toán phải căn cứ vào hợp đồng đã thỏa thuận, tiến độ công việc đã được kết thúc và số tiền thực tế đã thanh toán và chưa thanh toán;

– Chữ kí của người có thẩm quyền.

Dịch vụ pháp lý của Luật Dương Gia

– Tư vấn luật xây dựng, tư vấn luật đấu thầu online;

– Tư vấn qua tổng đài về biên bản quyết toán hợp đồng, mẫu bảng quyết toán thành quả;

– Tư vấn trực tiếp tại văn phòng về biên bản quyết toán hợp đồng, mẫu bảng quyết toán sản phẩm;

– Soạn thảo biên bản quyết toán hợp đồng, mẫu bảng quyết toán tác phẩm;

– Liên hệ luật sư giải quyết các vấn đề liên quan đến biên bản quyết toán hợp đồng, mẫu bảng quyết toán thành quả;

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *