Bảng lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT 2021

Bảng lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT 2021

Theo quy định mới, từ ngày 20/3/2021, mức lương, bảng lương của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập sẽ có sự chỉnh sửa như sau:

Đối với giáo viên mầm non:

Lương giáo viên mầm non được xếp theo 3 hạng I, II, III (tương đương viên chức loại A2, A1, A0). Sau đây là bạn dạngg lương mới của giáo viên mầm non áp dụng từ 20/3/2021:

Quý khách đang xem: Bảng lương giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT 2021

Xem chi tiết: Hướng dẫn cách xếp hạng, xếp lương giáo viên mầm non 2021

– Bảng lương cơ sở nêu trên chưa tính đến các loại phụ cấp. Ngoài bạn dạngg lương này, giáo viên mầm non còn được hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, với mức là 35% mức lương và phụ cấp thâm niên vẫn được giữ nguyên như cũ cho đến khi thực hiện cải cách tiền lương mới (từ ngày 01/07/2022)

– Ngoài ra, giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng công lao trong định mức giáo viên được phê duyệt ở các trường mầm non công lập sẽ được hưởng chế độ như viên chức (hạng IV)

 đến hết năm 2021 (quy định tại Nghị định 105/2020/NĐ-CP về chính sách phát triển giáo dục mầm non);

Một số lưu ý về tiền lương như sau:

– Giáo viên mầm non hạng II, hạng III (theo quy định cũ) nếu đạt chuẩn theo quy định mới thì giữ nguyên mức lương theo xếp hạng GVMN thế hệ (vẫn là hạng II, hạng III);

– Giáo viên mầm non hạng II (theo quy định cũ) nếu được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I (theo quy định thế hệ) khi trúng tuyển trong kì thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì mức lương sẽ tăng hơn trước;

– Giáo viên mầm non hạng II (theo quy định cũ) chưa đạt chuẩn theo quy định mới thì được bổ nhiệm GVMN hạng III, mức lương không chỉnh sửa;

– Giáo viên mầm non hạng IV (theo quy định cũ) nếu đạt chuẩn theo quy định thế hệ sẽ được bổ nhiệm thành GVM hạng III (theo quy định thế hệ) và mức lương sẽ tăng hơn trước;

– Giáo viên mầm non hạng IV (theo điều khoản cũ) chưa đạt chuẩn theo pháp luật thì áp dụng hệ số lương của viên chức loại B cho đến khi đạt chuẩn và được bổ nhiệm GVMN hạng III hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu không thuộc đối tượng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo;

Xem nhiều hơn: có nguyên tắc in English – Vietnamese-English Dictionary

– Nếu tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng và trả lương theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp) thì bảng lương mới của giáo viên mầm non sẽ như sau:

Đối với giáo viên tiểu học:

Lương giáo viên tiểu học gồm 3 hạng: I, II, III (áp dụng hệ số lương của viên chức tương đương loại A2 – nhóm A2.1; loại A2 – nhóm A2.2 và loại A1). Do đó, hệ số lương giáo viên được nhận sẽ từ 2,34 đến cao nhất là 6,78. Bảng lương mới của giáo viên tiểu học áp dụng từ 20/3/2021 cụ thể như sau:

– Bảng lương mới áp dụng cho giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong các trường tiểu học, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp tiểu học, trường chuyên biệt công lập và các cơ sở giáo dục khác giảng dạy chương trình giáo dục tiểu học;

– Bảng lương cơ sở nêu trên chưa tính đến các loại phụ cấp. Ngoài phiên bảng lương này, giáo viên tiểu học còn được hưởng phụ cấp ưu đãi với mức là 35% mức lương và phụ cấp thâm niên vẫn được giữ nguyên như cũ cho đến khi thực hiện cải cách tiền lương mới (từ ngày 01/07/2022)

– Giáo viên tiểu học hạng II, hạng III (theo quy định cũ) nếu đạt chuẩn thì theo quy định thế hệ mức lương vẫn giữ nguyên (vẫn xếp là Giáo viên tiểu học hạng II, hạng III);

– Giáo viên tiểu học hạng II (theo quy định cũ) nếu được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I (theo quy định thế hệ) khi trúng tuyển trong kì thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì mức lương sẽ tăng hơn trước.

– Giáo viên tiểu học hạng II (theo quy định cũ) chưa đạt chuẩn theo quy định mới thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III và mức lương không chỉnh sửa.

– Giáo viên tiểu học hạng IV (theo quy định cũ) nếu đạt chuẩn theo quy định mới sẽ được bổ nhiệm thành giáo viên tiểu học hạng III (theo quy định thế hệ) và mức lương sẽ tăng hơn trước.

– Giáo viên tiểu học hạng IV (theo pháp luật cũ) chưa đạt chuẩn theo lao lý thì áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06) cho đến khi đạt chuẩn và được bổ nhiệm giáo viên tiểu học hạng III hoặc cho đến khi nghỉ hưu nếu không thuộc đối tượng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo.

– Nếu tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng và trả lương theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp) thì bảng lương mới của giáo viên tiểu học như sau

:

Đối với giáo viên trung học cơ sở:

Lương giáo viên trung học cơ sở gồm 3 hạng: I, II, III (áp dụng hệ số lương của viên chức tương đương loại A2 – nhóm A2.1; loại A2 – nhóm A2.2 và loại A1). Do đó, phiên bảng lương mới của giáo viên trung học cơ sở áp dụng từ 20/3/2021 cụ thể như sau: 

Một số lưu  ý:

– Hệ số lương được chia theo từng bậc, mức thấp nhất là hệ số 2,34, mức cao nhất được nâng lên cao ngang bậc THPT là hệ số 6,78 thay vì 6,38. Với mức này, lương chính yếu cao nhất sẽ là 0888806742 đồng/tháng (chưa tính phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác). Ngoài bảng lương cơ sở trên, giáo viên THCS còn được hưởng phụ cấp ưu đãi với mức là 30% mức lương và phụ cấp thâm niên vẫn được giữ nguyên như cũ cho đến khi thực hiện cải cách tiền lương mới (từ ngày 01/07/2022)

– Đối tượng áp dụng bảng lương là giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc (sau đây gọi bình thường là giáo viên trung học cơ sở) trong các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt công lập;

– GV THCS hạng I (theo quy định cũ, mã số V.0888806742) nếu đạt chuẩn và được xếp là GV THCS hạng I theo quy định mới thì mức lương sẽ tăng hơn trước. Nếu chưa đạt chuẩn thì mức lương không thay  đổi;

– GV THCS hạng II (theo quy định cũ, mã số V.0888806742) nếu đạt chuẩn và được xếp là GV THCS hạng II theo quy định mới thì mức lương sẽ đẩy mạnh. Nếu chưa đạt chuẩn thì mức lương không thay  đổi;

– GV THCS hạng III (mã số V.0888806742 theo quy định cũ) nếu đạt chuẩn và được xếp là GV THCS hạng III theo quy định thế hệ thì mức lương sẽ tăng. Còn nếu chưa đạt chuẩn thì lương không có sự thay  đổi;

Xem nhiều hơn: Bộ câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông cho học sinh Tiểu học

Bảng lương thế hệ đối với giáo viên THCS (sau khi tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng và trả lương theo vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp) như sau:

Đối với giáo viên trung học phổ thông

– Giáo viên THPT sẽ được tính lương theo 3 hạng chức danh nghề nghiệp là I, II và III với hệ số lương giống như cũ, không có sự chỉnh sửa.

– Chức danh nghề nghiệp réto viên THPT hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98); hạng II áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38). Mức cao nhất là hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 (từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78).

– Sau đây là bảng lương của giáo viên THPT được tính theo mức lương cơ sở 0888806742 đồng/tháng (chưa tính phụ cấp ưu đãi 30% và phụ cấp thâm niên) áp dụng từ ngày 20/3/2021:

– Nếu lương cơ bản tăng lên 1,6 triệu đồng thì mức lương thấp nhất của giáo viên THPT là 3,744 triệu đồng/tháng và cao nhất là 10,848 triệu đồng/tháng. Mức lương thực tế và một số khoản phụ cấp của giáo viên cũng sẽ được tăng lên tương ứng khoảng 7,38% so với quy định hiện hành. Bảng lương mới đối với giáo viên THPT( nếu tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng):

Đối với giảng viên trường Đại học, cao đẳng sư phạm:

Tham khảo bài viết: Bảng lương giảng viên  Đại học, cao đẳng sư phạm từ 2021

Một số điểm cần chú ý:

– Các bảng lương mới, phụ cấp mới nói trên được quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT và 04/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 20/3/2021. Chế độ lương theo bảng lương trên sẽ được áp dụng từ ngày 20/3/2021, với cách tính lương theo lương chính yếu là 1,49 triệu đồng/tháng và giáo viên vẫn sẽ hưởng các chế độ như hiện hành. Còn chế độ tiền lương mới cho giáo viên dự kiến cải cách theo Nghị quyết 27/NQTW được dời đến ngày 01/7/2022.

– Với cách tính mới, lương của giáo viên mới vào nghề được nâng lên so với bây chừ. Trong khi giáo viên lâu năm sẽ không còn được hưởng phụ cấp thâm niên, vì thế thu nhập có thể bị giảm đi.

– Về các loại phụ cấp, mức phụ cấp mới nhất cho giáo viên từ năm 2021, tham khảo bài viết TẠI ĐÂY./.

Minh Hùng (Tổng hợp)

Tham khảo: Dự thảo bạn dạngg lương, phụ cấp giáo viên từ 01/7/2021

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Đánh giá – Review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *