BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2019 – Giáo án khác – Nguyễn Thị Hiền – Thư viện Giáo án điện tử

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2019 – Giáo án khác – Nguyễn Thị Hiền – Thư viện Giáo án điện tử

ĐẢNG BỘ XÃ LẠI XUÂN

Chi bộ: Trường Tiểu học Lại Xuân

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lại Xuân, ngày 05 tháng 12 năm2019

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm 2019

Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền – Ngày sinh: 10/01/1978

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền: ………………

Chức vụ đoàn thể: Giáo viên- Tổ trưởng Tổ 1

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Lại Xuân

Chi bộ: Trường Tiểu học Lại Xuân

Quý khách đang xem: BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2019 – Giáo án khác – Nguyễn Thị Hiền – Thư viện Giáo án điện tử

Xem nhiều hơn: Vì sao cả thế giới kêu gọi cắt giảm lương nhưng cầu thủ tại Malaysia lại chiến đấu để buộc các đội bóng trả đủ tiền?

I. Ưu điểm, kết quả đạt được
1. Về tư tưởng, phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:
– Về tư tưởng chính trị.
Trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.
Giữ gìn đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị, biết lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
– Về ý thức tổ chức kỷ luật.
Chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện nghiêm túc những điều Đảng viên không được làm; sinh hoạt và đóng đảng phí đầy đủ; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.
– Về tác phong, lề lối làm việc.
Luôn chấp hành và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
– Kết quả đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân (Đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái, cá nhân tự nhận diện).
Bản thân đảng viên nên tôi nhận thức và xác định trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhiệm vụ được giao. Nêu cao bản lĩnh chính trị của mình trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn được giao theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).
Đóng Đảng phí đầy đủ; Thực hiện theo đúng quyền hạn, chức trách của mình.
– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.
Bản thân luôn có ý thức trách nhiệm công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. H lên lớp 100%. Đạt GV giỏi trường năm học 0888806742. Đạt danh hiệu LĐTT năm học 0888806742.
+ Hết lòng hết sức với công việc được giao. Đảm bảo ngày giờ công.
+ Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và dạy minh họa đầy đủ theo kế hoạch của tổ chuyên môn và BGH nhà trường đã đề ra.
+ Không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống .
+ Trong cơ quan bản thân luôn năng nổ trong công việc, thể hiện vai trò và trách nhiệm chuyên môn cao. Với cương vị là tổ trưởng tổ chuyên môn tôi luôn thực hiện tốt mọi hoạt động của tổ chuyên môn, có ý thức giúp đỡ bồi dưỡng tổ viên và xây dựng ý thức đoàn kết, phấn đấu trong tổ.
+ Thường xuyên giữ mối liên hệ với phụ huynh, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của người công dân nơi cư trú.
– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.
Luôn có trách nhiệm với kết quả, hạn chế, khuyết điểm và sửa chữa khuyết điểm của bản thân.
Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:
Xuất sắc Tốt Trung bình Kém
3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm
– Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
– Luôn chấp hành tốt chủ trương chế độ pháp luật của Đảng và nhà nước.

– Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

– Có lối sống trong sáng, giản dị, của một người viên chức nhà nước .

– Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng.

– Luôn nêu

Xem nhiều hơn: Mơ mèo vào nhà là điềm gì cách hoá giải khi cú mèo bay vào nhà

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *