Bản cam kết của học sinh cùng phụ huynh học sinh thực hiện an toàn khi tham gia giao thông

Mẫu cam kết của phụ huynh và học sinh thực hiện an toàn giao thông

Bản cam kết của học sinh cùng phụ huynh học sinh thực hiện an toàn khi tham gia giao thông đưa ra những cam kết của học sinh và phụ huynh về an toàn giao thông trong năm học 0888806742. Mời các bạn tham khảo mẫu bản cam kết thực hiện ATGT trong bài viết này.

[external_link_head]

1. Bản cam kết thực hiện an toàn khi tham gia giao thông là gì?

Bản cam kết là loại văn bản có giá trị pháp lý giữa hai bên ký cam kết, nếu bên nào không làm đúng nội dung trong cam kết thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Giấy cam kết có giá trị hiệu lực pháp lý khi có chữ kí của hai bên cam kết, đã được công chứng hay chứng thực trước cơ quan pháp luật.

Bản cam kết thực hiện an toàn khi tham gia giao thông được soạn khi tình hình học sinh đi xe máy điện, xe đạp điện vẫn chấp hành chưa nghiêm túc. Để phòng ngừa tai nạn giao thông có thể xảy ra, ngăn chặn và có giải pháp mạnh học sinh vi phạm, GVCN lưu ý nhắc nhở thêm về việc chấp hành đội mũ bảo hiểm bắt buộc; cho học sinh ký bản cam kết, với sự đảm bảo của phụ huynh học sinh để học sinh chấp hành đúng Luật Giao thông .

2. Phần nội dung cam kết thực hiện an toàn khi tham gia giao thông

Ghi rõ nội dung cam kết của học sinh hoặc phụ huynh học sinh bao gồm:

  • Nội dung cam kết không giao xe máy, xe máy điện cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái, đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm,
  • Thời gian thực hiện cam kết khi bước vào năm học,
  • Nếu vi phạm hứa sẽ chấp hành đúng hình thức kỉ luật của nhà trường.

Bản cam kết thực hiện an toàn khi tham gia giao thông sẽ phải gửi đến nhà trường lưu trữ.

3. Bản cam kết thực hiện an toàn khi tham gia giao thông mẫu số 1

PHÒNG GD&ĐT …………….

TRƯỜNG …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

………, ngày … tháng … năm ………

BẢN CAM KẾT

(V/v thực hiện An toàn giao thông năm học 0888806742)

Họ và tên học sinh:……………………..……Lớp:……Trường ……………….

Họ và tên cha/ mẹ học sinh:………………………………………………….

Thực hiện kế hoạch số: …….PGD&ĐT ………………… ngày …./…./…………. về việc tăng cường triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 0888806742. Trường …………………….tổ chức cho các em học sinh và cha mẹ học sinh ký cam kết thực hiện ATGT gồm những nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, pháp luật, luật lệ ATGT của nhà nước.

2. Xây dựng cổng trường “An toàn giao thông và Văn hoá giao thông”.

3. Không đi bộ, đi xe đạp dàn hàng ngang trên đường, không buông một tay hoặc cả hai tay khi đi xe đạp, không đi xe đạp bằng một bánh, không lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang khi đi xe đạp. Không chở quá số người theo quy định.

[external_link offset=1]

4. Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông.

5. Không tham gia, không cổ vũ đua xe trái phép. Không giao xe máy cho các em học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.

6. Đi đúng làn đường, phần đường, vạch đường quy định, luôn có thói quen chấp hành, thực hiện đúng luật lệ giao thông đường bộ.

7. Khi tham gia giao thông có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng. Tôn trọng, nhường nhịn và giúp đỡ người khác.

8. Có thái độ ứng xử văn minh lịch sự khi xảy ra va chạm giao thông, chấp hành quy định xử phạt hành chính khi vi phạm về giao thông.

9. Điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải có giấy phép, chứng chỉ phù hợp. Phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường.

10. Không thực hiện các hành vi có nguy cơ gây nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông.

11. Vận động gia đình, mọi người xung quanh chấp hành tốt luật an toàn giao thông.

12. Chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà trường về ATGT.

– Không được sử dụng phương tiện là xe máy đến trường khi chưa đủ tuổi.

– Phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện tới trường. Không lượn lách, đánh võng, chở quá số người theo quy định pháp luật.

– Phải đăng ký với nhà trường về phương tiện được sử dụng đến trường.

– Nhà trường sẽ xử lý kỷ luật và xử phạt đối với những học sinh vi phạm ATGT.

Trên đây là bản cam kết giữa học sinh và cha mẹ học sinh với nhà trường về việc thực hiện An toàn giao thông.

Học sinh

(Ký, họ và tên)

Cha mẹ học sinh

(Ký, họ và tên)

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, họ và tên)

4. Bản cam kết thực hiện an toàn khi tham gia giao thông mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BẢN CAM KẾT CỦA HỌC SINH CÙNG PHỤ HUYNH HỌC SINH

THỰC HIỆN AN TOÀN KHI THAM GIA GIAO THÔNG NĂM HỌC 0888806742

Họ tên học sinh: …………………………..lớp:…………Điện thoại liên hệ:…………………………

Họ tên phụ huynh: …………………………………………………………………..

Nơi ở:…………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………

Giáo viên Chủ nhiệm:………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………

[external_link offset=2]

Nếu đi xe đến trường:

Xe hãng:……………….. Tên xe (nhãn hiệu):… …..…………………….

Chất lượng còn:………%, Giá tiền mua xe:……………………………..

Biển số xe (nếu có):……………………

Sau khi Gia đình và học sinh được phổ biến, tìm hiểu luật Giao thông đường bộ, Nghị định 46/2016/NĐ-CP (Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), Bản cam kết giữa gia đình – học sinh – nhà trường, các quy định thực hiện kỷ cương nề nếp của học sinh, Gia đình và học sinh xin cam kết cùng nhà trường thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Học sinh không tụ tập quanh khu vực trường đặc biệt khu vực cổng trường, các ngã ba gần trường. Khi tan học tập trung trong sân trường, ra khỏi cổng trường là về nhà ngay.

2. Không tổ chức, cổ vũ, đua xe gây mất trật tự nơi công cộng.

3. Khi không đội mũ bảo hiểm sẽ không đi nhờ xe điện, xe máy tới trường.

4. Không đi xe hàng 3, hàng 4; không đánh võng, lạng lách trên đường.

5. Khi ngồi trên xe điện, xe máy phải đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông (Từ khi đi xe đến khi đỗ xe), phải tuân thủ các quy định an toàn giao thông.

6. Không đèo quá 2 người trên xe điện, không đèo người không đội mũ bảo hiểm.

7. Tuyệt đối không gửi xe ở ngoài nhà trườn, không đi xe máy tới trường

Nếu vi phạm một trong các nội dung trên học sinh cùng gia đình cam kết thực hiện các nội dung sau:

1. Học sinh viết lại bản cam kết về việc thực hiện an toàn giao thông sau mỗi lần vi phạm có chữ ký của phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm nộp lại cho Đ/c Khanh

2. Gia đình cùng học sinh thống nhất hình thức kỷ luật do nhà trường đưa ra Người ngồi trên xe đạp điện, xe máy điện, xe máy phải đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông (Từ khi đi xe đến khi đỗ xe), không đèo người không đội mũ bảo hiểm, tuyệt đối không gửi xe ở ngoài nhà trường, khi không đội mũ bảo hiểm sẽ không đi nhờ xe điện, xe máy tới trường: Mỗi lần vi phạm sẽ hạ 1 bậc hạnh kiểm của học sinh trong học kì vi phạm.

……………., ngày…….. tháng … năm ……….

Học sinh

Kí ghi rõ họ tên

Phụ huynh học sinh

Kí ghi rõ họ tên

Lưu ý: Để đạt danh hiệu học sinh giỏi của học kỳ, của cả năm thì hạnh kiểm phải đạt loại tốt, để đạt danh hiệu học sinh tiên tiến của học kỳ, của cả năm thì hạnh kiểm phải đạt loại khá hoặc tốt.

Tham khảo thêm:

  • Bản cam kết phòng chống tệ nạn xã hội và chấp hành an toàn giao thông

[external_footer]

Viết một bình luận