BÀI THU HOẠCH THỰC TẾ Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính

BÀI THU HOẠCH THỰC TẾ Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính

Ngày đăng: 28/06/2017, 21:18

I. PHẦN MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài:Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách đổi mới về kinh tế, chính trị, xã hội, phát huy một bước quyền làm chủ của nhân dân, nhờ đó đã đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.Tuy nhiên, nhìn chung, quyền làm chủ của nhân dân còn bị vi phạm ở nhiều nơi, trên nhiều lĩnh vực; tệ quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền, tham nhũng, sách nhiễu, gây phiền hà cho dân vẫn đang phổ biến và nghiêm trọng mà chúng ta chưa đẩy lùi, ngăn chặn được. Phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra chưa được cụ thể hoá và thể chế hoá thành luật pháp, chậm đi vào cuộc sống.Như Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII (tháng 61997) đã nhấn mạnh: lúc này để giữ vững và phát huy được bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta, phải phát huy quyền làm chủ của dân, thu hút nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, tham gia kiểm kê, kiểm soát Nhà nước, khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu, mất dân chủ và nạn tham nhũng.Khâu quan trọng và cấp bách trước mắt là phát huy quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở, là nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là nơi cần thực hiện quyền dân chủ của Nhân dân một cách trực tiếp và rộng rãi nhất.Muốn vậy, Nhà nước cần ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở có tính pháp lý, yêu cầu mọi người, mọi tổ chức ở cơ sở đều phải nghiêm chỉnh thực hiện. Quy chế dân chủ cần được xây dựng cho từng loại cơ sở xã, phường, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu, cơ quan hành chính, v.v. phù hợp với đặc điểm của từng loại cơ sở.Trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế thế giới. Đảng ta xác định mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”, với nhiều chiến lược đang đặt ra (vừa là thời cơ, vừa là thách thức ), đối với đất nước ta trên nhiều lĩnh vực: đời sống kinh tế chính trị, văn hoá xã hội, Quốc phòng an ninh và đối ngoại. Vì vậy, mọi vấn đề của đất nước để được dân biết và ủng hộ công cuộc đổi mới đất nước của Đảng. Đó là đảm bảo quyền làm chủ của người dân thông qua quy chế dân chủ ở cơ sở.Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm đảm bảo cho người dân thực hiện quyền làm chủ của mình trực tiếp ở nơi cư trú và cơ quan, đơn vị công tác, đảm bảo mọi đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật đến tận dân là cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với dân.Yang reh là xã thuộc xã vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, vì vậy việc thực hiện quy chế dân là rất cần thiết và quan trọng. Do đó, em chọn đề tài thực hiện quy chế dân chủ viết bài thu hoạch nhằm thực hiện quy chế dân chủ của xã mình trong thời gian tới. Bài thu hoạch Chiến – Học viên: Nguyễn Văn I PHẦN MỞ ĐẦU * Lý chọn đề tài: Những năm qua, Đảng Nhà nước ta ban hành nhiều sách đổi kinh tế, trị, xã hội, phát huy bước quyền làm chủ nhân dân, nhờ đạt thành tựu to lớn nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc Tuy nhiên, nhìn chung, quyền làm chủ nhân dân bị vi phạm nhiều nơi, nhiều lĩnh vực; tệ quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền, tham nhũng, sách nhiễu, gây phiền hà cho dân phổ biến nghiêm trọng mà chưa đẩy lùi, ngăn chặn Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” chưa cụ thể hoá thể chế hoá thành luật pháp, chậm vào sống Như Nghị Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII (tháng 0888806742) nhấn mạnh: lúc để giữ vững phát huy chất tốt đẹp Nhà nước ta, phải phát huy quyền làm chủ dân, thu hút nhân dân tham gia quản Nhà nước, tham gia kiểm kê, kiểm soát Nhà nước, khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu, dân chủ nạn tham nhũng Khâu quan trọng cấp bách trước mắt phát huy quyền làm chủ Nhân dân sở, nơi trực tiếp thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước, nơi cần thực quyền dân chủ Nhân dân cách trực tiếp rộng rãi Muốn vậy, Nhà nước cần ban hành quy chế dân chủ sở có tính pháp lý, yêu cầu người, tổ chức sở phải nghiêm chỉnh thực Quy chế dân chủ cần xây dựng cho loại sở xã, phường, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu, quan hành chính, v.v phù hợp với đặc điểm loại sở Trong giai đoạn nay, đất nước ta bước vào thời kỳ công nghiệp hoá – đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế giới Đảng ta xác định mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”, với nhiều chiến lược Bài thu hoạch Chiến – Học viên: Nguyễn Văn đặt (vừa thời cơ, vừa thách thức ), đất nước ta nhiều lĩnh vực: đời sống kinh tế trị, văn hoá – xã hội, Quốc phòng – an ninh đối ngoại Vì vậy, vấn đề đất nước để dân biết ủng hộ công đổi đất nước Đảng Đó đảm bảo quyền làm chủ người dân thông qua quy chế dân chủ sở Quy chế dân chủ sở nhằm đảm bảo cho người dân thực quyền làm chủ trực tiếp nơi cư trú quan, đơn vị công tác, đảm bảo đường lối, chủ trương, sách pháp luật đến tận dân cầu nối Đảng Nhà nước với dân Yang reh xã thuộc xã vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, việc thực quy chế dân cần thiết quan trọng Do đó, em chọn đề tài thực quy chế dân chủ viết thu hoạch nhằm thực quy chế dân chủ xã thời gian tới Bài thu hoạch Chiến – Học viên: Nguyễn Văn II PHẦN NỘI DUNG Đặc điểm tình hình địa phương Cơ quan xã Yang Reh gồm 39 cán bộ, công chức Trong có 13 cán chuyên trách, 10 cán công chức 16 cán không chuyên trách Có tất 09 tổ chức, quan, đoàn thể trị gồm: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn niên CĐCS Xã Yang Reh thành lập theo Nghị định 113/2002/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 Chính phủ (Chia tách từ xã Ê aTrul cũ) Chính thức mắt vòa hoạt động ngày 19 tháng 02 năm 2003 * Vị trí địa lý: Xã Yang Reh nằm phía Tây Nam Huyện krông Bông, trung tâm xã cách Huyện Krông Bông 15 km – Phía Bắc giáp sông Krông Ana – Phía Nam giáp xã Yang Tao Huyện Lăk – Phía Đông giáp xã Êa Trul – Phía Tây giáp xã Hoà Hiệp Huyện Cư Kuin Diện tích tự nhiên toàn xã 2.973 ha, xã có có 08 đơn vị thôn, buôn; dân cư nằm rải rác quốc lộ 27 tỉnh lộ 12 ( Gồm có 04 thôn 04 buôn ) Tổng dân số toàn xã có 1.088 hộ với 5.291 khẩu; Các dân tộc gồm có: dân tộc kinh 704 hộ 3.325 khẩu; Dân tộc thiểu số có 384 hộ với 1.966 Toàn xã có 75 đảng viên sinh hoạt 09 chi đảng II Thực trạng việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vịêc thực quy chế dân chủ sở a) Những kết đạt Kết việc thực hiên quy chế dân chủ xã Yang reh: Bài thu hoạch Chiến – Học viên: Nguyễn Văn Thực tốt thị số 30/CT/TW trị, pháp lệnh số 34/PL/UBTVQH11 ngày 20/74/2007 Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội việc thực quy chế dân chủ sở Được quan tâm đạo cấp uỷ Đảng, quyền, Mặt trận, đoàn thể, quan đơn vị quan tâm đạo thực quy chế dân chủ Vịêc thực quy chế dân chủ xã đạt kết qua sau: *Nội dung công khai để nhân dân biết: Nhằm đảm bảo việc thực nội dung quy chế dân chủ cách có hiệu theo quy định, thời gian, vấn đề cần thông báo cho nhân dân biết nội dung quan trọng việc thực quy chế, từ thông tin rộng rãi nhiều hình thức thông tin tuyên truyền, thông qua việc tiếp xúc cử tri, họp dân, họp ban ngành đoàn thể, niêm yết công khai UBND Xã, nội dung cụ thể như: Luật thuế, luật nghĩa vụ quân sự, luật đất đai, luật hôn nhân gia đình, dự toán thu chi ngân sách xã hàng năm, toán thu chi loại quỹ, vấn đề liên quan đến quyền lợi ích nhân dân, xây dựng sở hạ tầng, chủ trương kế hoạch vay vốn, phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, danh sách cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp, danh sách niên gọi nhập ngũ Qua thực công việc nêu nông dân đồng tình ủng hộ, nhân dân đóng góp nhiều ý kiến, thiết thực góp phần thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội địa phương Đặc biệt phát huy tốt vai trò, trách nhiệm có hiệu tổ cửa UBND xã * Nội dung dân bàn và và định trực tiếp: Ngoài vấn đề cần thông báo kịp thời cho dân biết vấn đề quan trọng định đến quyền lợi nhân dân, xây dựng nông thôn xã Đảng uỷ – UBND xã quan tâm đạo thực thông báo kịp thời rộng rãi dân, nhằm nhân dân trực tiếp bàn bạc định qua hình thức họp Bài thu hoạch Chiến – Học viên: Nguyễn Văn dân thôn, buôn để thông qua cho nhân dân bàn bạc trực tiếp định cụ thể là: Mức đóng góp công trình phúc lợi, phục vụ cho cầu đường nông thôn, tiến hành họp dân xin ý kiến dân định xây dựng quy chế thôn văn hóa, nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh, trật tự, trừ hủ tục, mê tính dị đoan tệ nạn xã hội, Họp xét bình chọn hộ thoát nghèo, dự án hỗ trợ sản xuất, bàn bạc công vịêc thuộc nội cộng đồng dân cư, nội dung tập trung có hiêụ việc bàn bạc thống chuyển đổi cấu trồng vật nuôi xây dựng kết cấu hạ tầng, mức đóng góp phương pháp tiến hành thi công, nạo vét kênh thuỷ lợi nội đồng, cầu đường giao thông nông thôn, xếp thứ tự ưu tiên xem xét xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo khoản khác quy định Nhà nước Tổ chức phê bình tự phê bình trước dân, lấy phiếu tín nhiệm chức danh chủ chốt HĐND xã bầu tổ chức hiệp thương giới thiệu bầu trưởng thôn để dân định Vấn đề dân bàn định trực tiếp tạo điều kiện cho nhân dân định trực tiếp vấn đề có liên quan đến đời sống, sinh hoạt cộng đồng dân cư, từ nhân dân đồng tình ủng hộ, hiệu công việc nâng cao, trình bàn bạc định Từ tạo niềm tin nhân dân, người tham gia đóng góp ngày nhiều * Nội dung dân tham gia ý kiến trước quan có thẩm quyền định: Thực nội dung dân tham gia ý kiến trước quan có thẩm quyền định tập trung vào nội dung như: Trước định vấn đề quan trọng liên quan đến việc phát triển kinh tế xã hội địa phương như: dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phương án chuyển dịch cấu kinh tế, cấu sản xuất, đề án thâm canh định cư, vùng kinh tế phương án phát triển ngành nghề xã, dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết phương án điều chỉnh việc quản lý, sử dụng quỹ Bài thu hoạch Chiến – Học viên: Nguyễn Văn đất xã dự thảo kế hoạch triển khai chương trình dự án địa bàn, chủ trương, phương án đền bù, hổ trợ giải phóng mặt xây dựng sở hạ tầng, tái định cư, phương án quy hoạch khu dân cư, hiệp thương lấy ý kiến chọn người ứng cử Đại biểu HĐND xã, dự thảo kế hoạch triển khai chương trình quốc gia y tế, nước vệ sinh môi trường, chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất, bình chọn hộ thoát nghèo, bình chọn hộ gia đình văn hoá…thì HĐND – UBND xã kết hợp với Mặt trận, ban ngành đoàn thể, trưởng thôn tổ chức họp dân để nhân dân bàn bạc, có ý kiến đóng góp đề xuất đến HĐND – UBND xã định * Nội dung nhân dân giám sát, kiểm tra: Trong trình thực nhiệm vụ địa phương, công tác giám sát kiểm tra nhân dân họat động HĐND – UBND cán nhân viên, đại biểu HĐND xã, nhằm tránh hoạt động không hiệu Để thực tốt công tác cụ thể hình thức thông qua kỳ họp HĐND, nơi đại diện đoàn thể tham dự, tiếp dân để hòa giải kịp thời, khiếu nại, tố cáo công dân, ban tra nhân dân, thông qua cho nhân dân biết hoạt động HĐND, kết thực nghị HĐND định UBND Xã giải khiếu kiện công dân, dự tóan tóan ngân sách xã, thực chế độ sách, chương trình an sinh xã hội khác để nhân dân giám sát kiểm tra phát chấn chỉnh kịp thời Kết cải cách thủ tục hành chính: UBND xã có định thành lập phận tiếp nhận trả kết thủ tục hành công dân, bố trí phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho thành viên, xếp chỗ, nơi làm việc phục vụ tốt cho công tác cải cách hành theo chế “một cửa” đáp ứng yêu cầu; thực niêm yết công khai thủ tục hành số lĩnh vực theo quy định, từ đáp ứng kịp thời, giảm thời gian lại, giảm thủ tục không cần thiết cho người dân Trong tiếp nhận giải thủ tục hành cho công dân, cán quan tâm hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, có tác phong, lề lối làm việc nghiêm chỉnh, văn minh, lịch sự, nhân dân tín nhiệm Bài thu hoạch Chiến – Học viên: Nguyễn Văn Từ thực pháp lệnh số 34/PL/UBTVQH11 ngày 20/74/2007 Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội việc thực quy chế dân chủ sở Đưa kinh tế xã nhà phát triển đồng nhiều lĩnh vực đời sống vật chất, tinh thần đại phận người dân cải thiện rõ rệt mặt nông thôn đổi Lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tuc phát triển có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh giữ vững định hình, hệ thống trị ngày cố hoàn thiện, quyền làm chủ nhân dân ngày phát huy có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, góp phần xây dựng quê hương ngày giàu đẹp b) Những hạn chế và tồn tại – Chưa nhận thức quán triệt đầy đủ quan điểm tư tưởng đạo theo tinh thần Chỉ thị số 30-CT/TW Bộ Chính trị, Pháp lệnh số 34 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI thực Quy chế dân chủ xã, phường thị trấn – Công tác tuyên truyền Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân thực Quy chế dân chủ sở hạn chế, chưa vào chiều sâu – Việc công khai cho dân biết quy trình, thủ tục để giải vấn đề liên quan trực tiếp đến nhân dân có thực chưa đầy đủ như: Công tác quy hoạch, quản đất đai, loại phí, khoản đóng góp, – Ban Chỉ đạo thực Quy chế dân chủ số địa phương hoạt động chưa đều, chưa tham mưu tốt cho cấp uỷ đạo thực Quy chế dân chủ sở, Ban Thanh tra nhân dân lúng túng nội dung phương thức hoạt động, chưa thực hết chức năng, nhiệm vụ mình, có nơi mang tính hình thức * Một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự hạn chế và tồn tại: + Nguyên nhân khách quan: Sự phối hợp chưa đồng nhịp nhàng thành viên ban đạo ngành đoàn thể công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực pháp lệnh dân chủ vấn đề có liên quan đến quyền lợi ích nhân dân Bài thu hoạch Chiến – Học viên: Nguyễn Văn Trình độ lực cán hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, chưa nắm vững nội dung pháp lệnh dân chủ, thiếu xây dựng kế hoạch, chưa thực tốt chức kiểm tra, giám sát, việc nắm tâm tư nguyện vọng giải vấn đề xúc nhân dân chậm + Nguyên nhân chủ quan: Trình độ lực cán hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, chưa nắm vững nội dung pháp lệnh dân chủ, thiếu xây dựng kế hoạch, chưa thực tốt chức kiểm tra, giám sát, việc nắm tâm tư nguyện vọng giải vấn đề xúc nhân dân chậm Một số giải pháp để thực tốt quy chế dân chủ sở thời gian tới Để thực tốt quy chế dân chủ xã thời giai tới phát huy toàn diện vững mạnh cần thực tốt giải pháp sau: Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức “Dân chủ” “Pháp lệnh dân chủ” cấp uỷ, quyền, mặt trận đoàn thể từ tỉnh đến sở, coi nội dung quan trọng góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ trị địa phương, đơn vị Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức pháp luật nhân dân, để nhân dân hiểu, biết quyền nghĩa vụ mình, có ý thức sống làm việc theo Hiến pháp, pháp luật Gắn kết chặt chẽ việc thực Quy chế dân chủ sở với việc làm cụ thể “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Hai là, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên việc tổ chức thực Quy chế dân chủ sở, quyền cấp, cấp sở cần tiếp tục làm tốt việc phối hợp, kết hợp với Mặt trận đoàn thể thực đầy đủ quy trình thực Quy chế dân chủ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động Bài thu hoạch Chiến – Học viên: Nguyễn Văn quyền, vấn đề có liên quan đến quyền làm chủ trực tiếp nhân dân Ba là, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp quần chúng; đoàn viên, hội viên tích cực tham gia làm nòng cốt phong trào hành động cách mạng địa phương, thường xuyên phản ánh ý kiến quần chúng xây dựng Đảng, xây dựng quyền, kịp thời phát giác hành vi tiêu cực, lãng phí, vi phạm dân chủ; tham gia hòa giải mâu thuẩn nội nhân dân, bày tỏ thái độ kiến khiếu kiện công dân, để góp phần giải thỏa đáng từ gốc, hạn chế khiếu kiện vượt cấp Bốn là, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực dân chủ sở, kiện toàn ban đạo, bổ sung quy chế làm việc chương trình hoạt động; tham mưu cho cấp uỷ đạo thực tốt quy chế dân chủ sở Định kỳ có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, có biểu dương khen thưởng kịp thời địa phương, cá nhân làm tốt; đồng thời, xử nghiêm minh trường hợp dân chủ lợi dụng dân chủ để gây rối, vi phạm pháp luật, gây xúc xã hội nhân dân Bài thu hoạch Chiến – Học viên: Nguyễn Văn III PHẦN KẾT LUẬN Kết luận Qua nghiên cứu việc thực quy chế dân chủ xã Yang reh, huyện Krông Bông rút kết luận sau: Trong trình thực quy chế dân chủ xã Yang reh, công tác đạo tổ chức thực có phối hợp quyền, Mặt trận, đoàn thể nhân dân, có xây dựng kế hoạch triển khai thực chương trình phát triển kinh tế, quốc phòng gắn với việc thực quy chế dân chủ Nhiều chủ chương, sách pháp luận Nhà nước có liên quan đến quyền nghĩa vụ công dân triển khai tốt thực theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm dân kiểm tra” Việc triển khai thực quy chế dân chủ xã Yang reh, huyện Krông Bông góp phần đổi phương thức lãnh đạo điều hành máy quyền, kịp thời triển khai chủ trương cấp uỷ việc phát triển kinh tế – xã hội tạo cho người dân phát triển sản xuất tạo nên tinh thần đoàn kết gắn bó nhân dân, tinh thần tương thân tương giúp xoá đối giảm nghèo Kiến nghị – Đối với UBND xã: Quan tâm đạo tạo chuẩn hoá cán xã, thôn thực hiên tốt chế độ sách có liên quan đến quyền lợi cán sinh hoạt phí hàng tháng đặc biệt cán không hưởng lương Tăng cương công tác tuyên truyền thực pháp lệnh dân chủ (băng, tài liệu, loa, hình …) tiếng dân tộc toàn xã đến 50% người dân tộc Êđê – Đối với UBND huyện 10 Bài thu hoạch Chiến – Học viên: Nguyễn Văn Đầu tư xây dựng sở vật chất cho xã, đặc biệt nhà văn hóa cộng động thôn buôn nhằm giúp cho việc họp dân thuận tiện Quan tâm hổ trợ vốn dạy nghề cho hộ nghèo, gặp khó khăn sống sản xuất Đề nghị hổ trợ kinh phí cho công tác thực quy chế dân chủ sở 11 Bài thu hoạch Chiến – Học viên: Nguyễn Văn TÀI LIỆU THAM KHẢO Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18 tháng năm 1998 xây dựng thực quy chế dân chủ sở Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày tháng năm 2015 thực dân chủ hoạt động quan hành Nhà nước đơn vị nghiệp công lập Pháp lệnh số 34/PL/UBTVQH11 ngày 20/74/2007 Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội việc thực quy chế dân chủ sở Nghị số 55/NQ-UBTVQH10 ngày 30 tháng năm 1998 Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc ban hành Quy chế thực dân chủ hoạt động quan; 12 Bài thu hoạch Chiến – Học viên: Nguyễn Văn MỤC LỤC I PHẦN MỞ ĐẦU……………………………………………………………1 * Lí chọn đề tài…………………………………………………………… II PHẦN NỘI DUNG……………………………………………………… 1.Đặc điểm tình hình địa phương……………………………………….…… Thực trạng việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vịêc thực quy chế dân chủ sở………………………………………………………… 3 Một số giải pháp để thực tốt quy chế dân chủ sở thời gian tới………………………………………………………………………………… III PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………… 10 Kết luận………………………………………………………………… 10 Kiến nghị………………………………………………………………… 10 13 Bài thu hoạch Chiến – Học viên: Nguyễn Văn BẢNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM BÀI THU HOẠCH THỰC TẾ Họ tên học viên: Nguyễn Văn Chiến Lớp trung cấp luận trịhành chính: Kết STT I II NỘI DUNG Thành công PHẦN MỞ Hạn chế Điểm Điểm tối đa thực tế 1.0 ĐẦU PHẦN NỘI 7.0 DUNG Đặc điểm tình 1.0 hình Thực trạng 4.0 Giải pháp 2.0 III * KẾT LUẬN VÀ 1.0 KIẾN NGHỊ HÌNH THỨC 1.0 Điểm số……… (Bằng chữ…………………………………………………………) 14 Bài thu hoạch Chiến – Học viên: Nguyễn Văn GIÁM KHẢO XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU THỰC TẾ VIẾT BÁO CÁO …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 15 Bài thu hoạch Chiến – Học viên: Nguyễn Văn 16 … HỘI ĐỒNG CHẤM BÀI THU HOẠCH THỰC TẾ Họ tên học viên: Nguyễn Văn Chiến Lớp trung cấp lý luận trị – hành chính: Kết STT I II NỘI DUNG Thành công PHẦN MỞ Hạn chế Điểm Điểm tối đa thực tế 1.0 ĐẦU PHẦN… hội nhân dân Bài thu hoạch Chiến – Học viên: Nguyễn Văn III PHẦN KẾT LUẬN Kết luận Qua nghiên cứu việc thực quy chế dân chủ xã Yang reh, huyện Krông Bông rút kết luận sau: Trong trình thực quy chế… đặc biệt khó khăn, việc thực quy chế dân cần thiết quan trọng Do đó, em chọn đề tài thực quy chế dân chủ viết thu hoạch nhằm thực quy chế dân chủ xã thời gian tới Bài thu hoạch Chiến – Học viên:

Quý khách đang xem: BÀI THU HOẠCH THỰC TẾ Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính

Xem nhiều hơn: Các thủ tục

– Xem thêm –

Xem nhiều hơn: Mẫu đơn xin vào Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH THỰC TẾ Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính, BÀI THU HOẠCH THỰC TẾ Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính, BÀI THU HOẠCH THỰC TẾ Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Đánh giá – Review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *