BÀI TẬP TRÁI PHIẾU CÓ LỜI GIẢI – Thịnh Vượng Tài Chính

BÀI TẬP TRÁI PHIẾU CÓ LỜI GIẢI – Thịnh Vượng Tài Chính

Biết những khái niệm, kiến thức chủ đạo về trái phiếu thôi chưa đủ. Những bài tập về trái phiếu hay định giá trái phiếu cũng rất quan trọng với bạn. Thế nhưng không phải ai cũng nắm rõ được các công thức và thực hiện theo đúng quy trình để ra kết quả chính xác. Vì vậy, bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn những bài tập trái phiếu có lời giải. Hy vọng qua đây, bạn sẽ có thể tham khảo và cho ra được những kết quả hợp lý nhất.

1. Khái niệm trái phiếu và phân loại

1.1. Khái niệm

Trái phiếu được hiểu là giấy chứng nhận khoản nợ của công ty phát hành đối với người sở hữu. Trong trái phiếu có ghi khoản tiền cụ thể, ngày phát hành, khoảng thời gian đáo hạn và lợi tức theo quy định.

Quý khách đang xem: BÀI TẬP TRÁI PHIẾU CÓ LỜI GIẢI – Thịnh Vượng Tài Chính

BÀI TẬP TRÁI PHIẾU CÓ LỜI GIẢI - Thịnh Vượng Tài Chính
Trái phiếu là gì

1.2. Phân loại

Dựa vào các tiêu chí khác nhau mà có thể chia trái phiếu thành nhiều loại. Trái phiếu được phân chia thành 5 loại như sau:

Phân loại theo người phát triển

 • Trái phiếu của chính phủ
 • Trái phiếu của doanh nghiệp
 • Trái phiếu của ngân hàng và các tổ chức tài chính

Phân loại theo lợi tức trái phiếu

 • Trái phiếu có lãi suất cố định
 • Trái phiếu có lãi suất không cố định
 • Trái phiếu có lãi suất bằng không

Phân loại theo mức độ đảm bảo thanh toán của người phát triển

 • Trái phiếu đảm bảo
 • Trái phiếu không đảm bảo

Phân loại theo vẻ ngoài trái phiếu

 • Trái phiếu vô danh
 • Trái phiếu ghi danh

Phân loại theo tính chất trái phiếu

 • Trái phiếu có thể chuyển đổi
 • Trái phiếu có quyền mua cổ phiếu
 • Trái phiếu có thể mua lại
BÀI TẬP TRÁI PHIẾU CÓ LỜI GIẢI - Thịnh Vượng Tài Chính
Phân loại trái phiếu

2. Đặc điểm của trái phiếu

 • Doanh nghiệp, tổ chức của chính quyền, chính quyền là những người có quyền phát hành trái phiếu.
 • Trái phiếu có thể được mua bởi bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức chính phủ nào đó. 
 • Trái chủ là người cho nhà phát hành trái phiếu vay tiền. Hiệu quả sử dụng vốn vay của người vay không liên quan đến trái chủ và trái chủ không phải chịu trách nhiệm. 
 • Theo như cam kết trong hợp đồng, người phát hành phải trả lãi suất, vốn vay đúng hạn và quy định.
 • Lãi suất trái phiếu không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh và công ty có phá sản thì vẫn phải trả phần nợ cho chủ sở hữu trái phiếu.

>>>> ĐẶC ĐIỂM CỦA TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

BÀI TẬP TRÁI PHIẾU CÓ LỜI GIẢI - Thịnh Vượng Tài Chính
Đặc điểm của trái phiếu

3. Một số bài tập trái phiếu có lời giải

3.1. Áp dụng giá trị hiện tại của công thức dòng niên kim (PVA) vào khoản thanh toán lãi.

Ta có công thức là:   displaystyle PVA=I[1-(1+k)^-n]/k

Các biến trong công thức cần có là số tiền lãi thu được, tỷ lệ chiết khấu (hoặc tỷ lệ hoàn vốn yêu cầu) và số năm còn lại cho đến khi đáo hạn.

 • Giả sử một trái phiếu có mệnh giá là 1.000 USD và trái tức là 6% thì số tiền lãi hàng năm là 60 USD.
 • Chia số tiền lãi hàng năm cho số lần trả lãi mỗi năm. Kết quả này được ký hiệu là I, số tiền lãi được trả theo kỳ. Ví dụ, nếu trái phiếu được trả lãi nửa năm một lần, I = 30 USD/kỳ. Mỗi kỳ là 6 tháng.
 • Xác định tỷ lệ chiết khấu. Chia tỷ lệ chiết khấu yêu cầu cho số kỳ trong mỗi năm để tính tỷ suất lợi nhuận yêu cầu cho mỗi kỳ, k. Ví dụ, nếu bạn yêu cầu tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 5% mỗi trái phiếu, trả lãi hai lần một năm, k = (5% / 2) = 2,5%.
 • Tính số kỳ lãi được trả trong suốt vòng đời trái phiếu, gọi là biến số n. Lấy số năm đến khi đáo hạn nhân với số lần trả lãi mỗi năm. Ví dụ, giả sử trái phiếu đáo hạn trong 10 năm và tiền lãi được trả nửa năm một lần. Trong trường hợp này, n = (10 X 2) = 20 kỳ trả lãi.
 • Thay giá trị I, k và n vào công thức tính niên kim có giá trị hiện tại 
 • displaystyle PVA=I[1-(1+k)^-n]/k
 • Để tìm giá trị hiện tại của các khoản thanh toán lãi. Trong ví dụ này, giá trị hiện tại của số tiền lãi được trả là 30 USD[0888806742)^-20]/0,025 = 467,67 USD.
BÀI TẬP TRÁI PHIẾU CÓ LỜI GIẢI - Thịnh Vượng Tài Chính
Bài tập trái phiếu

3.2. Nhập giá trị các biến số và tính toán giá trị hiện tại của các khoản thanh toán chính. 

Giá trị hiện tại của các khoản thanh toán lãi là một niên kim, hoặc một loạt các khoản thanh toán. Tiền gốc là khoản hoàn trả một lần cho nhà đầu tư khi đáo hạn.

 • Ví dụ: nếu game thủ sở hữu trái phiếu trị giá 0888806742 USD trong 10 năm (trái phiếu có mệnh giá là 1.000 USD, và giá trị của toàn bộ chu kỳ phát hành là 0888806742 USD), game thủ sẽ nhận được khoản thanh toán một lần là 0888806742 USD vào 10 năm sau kể từ bây giờ. Bạn sử dụng một tỷ lệ chiết khấu để chiết khấu (giảm) khoản thanh toán này theo giá trị hiện tại.
 • Công thức này sẽ dùng một số giá trị giống như giá trị dùng trong công thức tính niên kim. Trước hết dùng công thức tính niên kim và sau đó áp dụng các biến số tương tự như công thức thanh toán vốn.
 • Thay k và n vào công thức giá trị hiện tại (PV). Sử dụng công thức 
 • displaystyle PV=FV/(1+k)^n
 • Để tính giá trị hiện tại của khoản vốn khi đáo hạn. Trong ví dụ này, PV = 1.000 USD/(1+0,025)^10 = 781,20 USD.
 • Cộng giá trị hiện tại của lãi suất với giá trị vốn hiện tại để tính giá trị trái phiếu hiện tại. Theo ví dụ trên, giá trị trái phiếu = (467,67 USD + 781,20 USD), được kết quả là 1.248,87 USD.
 • Nhà đầu tư nên dùng giá trị hiện tại để xác định có muốn đầu tư vào trái phiếu cụ thể nào đó hay không.
BÀI TẬP TRÁI PHIẾU CÓ LỜI GIẢI - Thịnh Vượng Tài Chính
Bài tập trái phiếu

3.3. Trái phiếu có kỳ hạn được hưởng lãi định kỳ hàng năm

Có thể gọi khác là định giá trái phiếu coupon hoặc định giá trái phiếu chiết khấu nhé. Sử dụng mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF). 

Xem nhiều hơn: Bài phát biểu khi nghỉ hưu

Ta có công thức sau:

BÀI TẬP TRÁI PHIẾU CÓ LỜI GIẢI - Thịnh Vượng Tài Chính(Công thức định giá trái phiếu coupon)

Trong đó:

I: lãi được hưởng từ trái phiếu (I = MV*i).

i: lãi suất doanh nghiệp trả cho trái phiếu.

rd: tỷ suất lợi nhuận yêu cầu của nhà đầu tư.

MV: mệnh rét mướt trái phiếu.

n: số năm còn lại cho đến khi đáo hạn.

Ví dụ:

Trái phiếu Điện Máy Xanh có mệnh giá là 1 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu 10.3%/năm, trả lãi hàng năm. Trả nợ gốc 1 lần khi đáo hạn. Ngày sản xuất 22/10/2007, ngày đáo hạn 22/10/2012. Suất sinh lợi yêu cầu là 10.25%/năm.

a. Định giá trái phiếu vào thời điểm tạo ra?

Ta sử dụng đơn vị triệu đồng để dễ làm nhé. 1 tỷ đồng = 1000 triệu đồng.

MV: 1000 triệu đồng.

i: 10.3%/năm.

rd: 10.25%/năm.

n: ngày tháng phát hành và đáo hạn như nhau, ta lấy 2012 – 2007 = 5.

Ta tính lãi được hưởng từ trái phiếu (I) trước.

BÀI TẬP TRÁI PHIẾU CÓ LỜI GIẢI - Thịnh Vượng Tài Chính

Áp dụng vào công thức.

BÀI TẬP TRÁI PHIẾU CÓ LỜI GIẢI - Thịnh Vượng Tài ChínhThay các số vào công thức định giá trái phiếu coupon

b. Định giá trái phiếu sau 2 năm kể từ thời điểm sản xuất?

Xem nhiều hơn: Nằm mơ nhặt được vàng đánh con gì? – Ý nghĩa giấc mơ thất nhặt được vàng giả

Ta sử dụng toàn bộ dữ liệu câu a, nhưng khác ở số năm còn lại cho đến ngày đáo hạn.

n = 5 – 2 = 3. Thay n = 3 vào công thức trên là được.

Công thức:

Công thức YTM

Với công thức như vậy khi tính toán nó toàn bằng rd thôi à. Người ta sẽ cho giá trái phiếu và các dữ liệu khác để mình tính ngược lại YTM. Sử dụng đặt ẩn X trong máy tính Casio fx 570 là ra.

Ví dụ:

Mua trái phiếu có mệnh lạnh là 5 triệu đồng. Lãi suất trái phiếu là 8%/năm, trả lãi mỗi năm 1 lần trong 10 năm. Bạn đã mua với lạnh lẽo 3,725,024đ. Giữ trái phiếu này cho đến ngày đáo hạn, lợi suất đầu tư trái phiếu (YTM) là bao nhiêu?

Ta có các dữ liệu:

MV: 5,000,000đ.

i: 8%/năm.

V: 3,725,024đ.

n: 10.

Ta có thể thay mấy hung liệu vào công thức trên và đặt ẩn X là YTM trên máy tính Casio fx 570 để giải. 

BÀI TẬP TRÁI PHIẾU CÓ LỜI GIẢI - Thịnh Vượng Tài Chính
Bài tập trái phiếu

Bài viết trên đã cung cấp đến bạn một số bài tập trái phiếu có lời giải. Qua đây, kì vọng bạn có thể nắm được các công thức, phép tính cũng như những cách giải hợp lý nhất. Hãy truy cập vào Thịnh Vượng Tài Chính để biết thêm nhiều thông tin khác liên quan. Tại đây bạn không chỉ được làm quen với trái phiếu mà còn được tư vấn về các sàn giao dịch chứng khoán khác của Techcombank.

Bài viết liên quan

 • LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
 • LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG
 • ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOMBANK

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *