bài tập quản trị chất lượng có đáp án – 123doc

bài tập quản trị chất lượng có đáp án – 123doc

hướng dẫn giải bài tập quản trị chất lượng

Chuyên ngành kinh tế

… không chất lượng. Chúng ta phải căn cứ vào những số liệu cụ thẻ đẻ đánh giá chất lượng của sản phẩm,phải căn cứ vào những số liệu thực tế để đánh giá. TH 16 A,- chúng ta đã đủ sở để … nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng thông qua việc sử dụng chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, các kết quả đánh giá,việc phân tích dữ liệu,cách hành động … học công nghệ vào sản xuất để được những sản phẩm chất lượng tốt hơn. B,Trong trường hợp đủ bằng chứng để khẳng định thì việc nhà máy đang làm là chất lượng khi những sản phẩm được…

 • 13
 • 7,217
 • 17

Bài tập quản lý chất lượng.doc

Quản trị kinh doanh

Bài tập quảnchất lượng Bài 11: Công ty giày da xuất khẩu X mỗi ngày lấy ra một mẫu gồm 100 đôi giày để kiểm … trình?2. Hãy đánh giá khả năng thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, biết số thư khiếu nại cho phép trong một tuần là 15? Bài 14: Một công đoạn quấn sợi ra ống để chuẩn bị dệt vải. Để thể giám sát … 0888806742,0888806742,2 7 Bài 37Để kiểm tra độ chính xác của các chi tiết máy được sản xuất trên dây chuyền A, phòng kiểm tra chất lượng đã tiến hành lấy đại diện 20 mẫu, mỗi…

 • 4
 • 16,979
 • 358

Xem nhiều hơn: Toán lớp 7 – Giải bài tập SGK Toán lớp 7 Tập 1, Tập 2 hay nhất.

Câu hỏi ôn tập quản trị chất lượng

Tài liệu khác

… Vì sao?Võ Nguyễn Duyên Kim Trang –CĐQT09CQT49CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNGCâu 1: Anh/ chị hiểu gì về chất lượng tối ưu: Chất lượng tối ưu biểu thị khả năng thỏa mãn toàn diện nhu cầu … quan giữa chất lượng kết cấu của sản phẩm và chi phí để chia thành hoặc nâng cao chất lượng kết cấu.Khi cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm thì giá thành thể tăng lên Cải tiến chất lượng sản … 2: Chi phí chất lượng là gì? bao nhiêu loại chi phí chất lượng ?Theo TCVN ISO 8402 :1999 : chi phí liên quan đến chất lượng là các chi phí nảy sinh để tin chắc và đảm bảo chất lượng thỏa…

 • 4
 • 16,302
 • 721

Bài tập quản lý chất lượng

Cao đẳng – Đại học

… 0888806742,08888067421,0888806742,0888806742,6 83 Bài tập quảnchất lượng Bài 11: Công ty giày da xuất khẩu X mỗi ngày lấy ra một mẫu gồm 100 đôi giày để kiểm … biểu đồ R và nhận xét quá trình?3. Đánh giá khả năng đóng gói ô mai của công ty, biết trọng lượng hộp ô mai cho phép là 94,0±lạng? Bài 18: Cửa hàng bán thịt cần giữ kho thịt của mình ở nhiệt … kiểm soát không? Kết luận của câu b bây giờ thay đổi không? Bài … Biểu đổ R và X ngangCông ty Rau Hà Nội đóng gói ômai xuất khẩu, mỗi hộp trọng lượng danh nghĩa là 10 lạng. Nhân viên kiểm…

 • 4
 • 7,238
 • 135

Bài 21 quản trị chất lượng

Quản trị kinh doanh

… doanh trên là 6% tháng.Hãy tính:1. Chỉ số chất lượng kinh doanh của từng khách sạn?2. Chỉ số chất lượng kinh doanh và lãi (lỗ) cùa công ty du lịch quận X? Bài giải:Chỉ số chất lượng kinh Doanh … = Bài 26:Cửa hàng cửu long, trong quý IV – 1991, tổ chức các hội nghị chuyên viên bình chọn chất lượng tổng hợp các mặt hàng kinh doanh, xác định số điểm chất lượng cho từng hạngsản phẩm bán … đồng quản trị ra hệ số hiệu quả định mức của vốn phải là 8%/năm.Dựa vào thông tin trên hãy tính:Chỉ số chất lượng kinh doanh và lãi, lỗ thực tế trong doanh nghiệp. Bài giải:Chỉ số chất lượng…

 • 17
 • 5,675
 • 31

Tài liệu Bài giảng: Quản trị chất lượng pdf

Cao đẳng – Đại học

… ty kinh nghiệm lâu năm trong khảo sát chất lượng của sản phẩm và bảo đảm chất lượng dịch vụ.5. TRIỂN KHAI CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG365. TRIỂN KHAI CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG … sâu về chất lượng. 25. TRIỂN KHAI CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG1. Quá trình triểnkhaihệ thống quảnchất lượng theo chuẩn mực ISO 9001 NGÂN HÀNG BRE: Lựa chọn chiến lược chất lượng  … THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Lập hồ sơ HTQLCL Sổ chất lượng là tài liệu chứa CSCL và mô tả HTQLCL. Sổ chất lượng sẽ chỉ ra rằng công ty khả năng thoả mãn các hưởng thụ của khách hàng và đáng…

 • 54
 • 1,623
 • 11

Bài giảng quản trị chất lượng pdf

Quản trị kinh doanh

… Các kỹ thuật quảnchất lượng khác7. Chất lương trong dịch vụ8. Triển khai các hệ thống quảnchất lượng 62. KHÁI NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNGA. V. Feigenbaum Chất lượng là đặc tính tập hợp của … quan niệm quản lý và tổ chức công lao mới. 1QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG1. Các vấn đề bản trong quảnchất lượng 2. Các chuẩn mực trong quảnchất lượng 3. Xây dựng HTCL dựa trên ISO 90004. Total … của thị trường. Chất lượng là sự hữu ích trong sử dụng – chất lượng thiết kế, thực hiện, mức độ phổ biến của sản phẩm, chất lượng phục vụ kỹ thuật. Chất lượng là đặc tính tập hợp của sản…

 • 16
 • 2,119
 • 0

Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 2 – Nguyễn Quang Vinh

Quản trị kinh doanh

… bảo hành xe.Sự thỏa mãn của khách hàng không phải là thước đo trực tiếp về chất lượng sản phẩm.2.8. BÀI THỰC HÀNH Bài 1Viết một phiếu thăm dò gọn ghẽ cho một sản phẩm hoặc một dịch vụ cụ … 1/20!2.7. ĐỐI SÁNH CÁC KỲ VỌNG CỦA KHÁCH HÀNG VÀ CÁC DỊCH VỤ THỰC TẾ.• thể sử dụng các điều tra để nhận diện khoảng cách giữa kỳ vọng của khách hàng và cảm nhận thực tế về chất lượng của … dùng một “câu hỏi kép”. Một câu hỏi về kỳ vọng, một câu hỏi về đánh giá chất lượng dịch vụ cảm nhận thực tế.Ví dụ:− Bạn cho đây là một “cua” giảng hay nhất? (cảm nhận thực tế)− Bạn…

 • 26
 • 1,353
 • 1

Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 3 – Nguyễn Quang Vinh

Quản trị kinh doanh

… 3.5. CÁC HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG HIỆN ĐẠI• Kiểm tra thành phẩm (tương ứng với KCS VN)• Kiểm soát chất lượng (QC)• Bảo đảm chất lượng (QA)• Quản trị chất lượng đầy đủ (TQM)3.1.5. … BẢN CỦA HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG HIỆN ĐẠI3.4. CÁC LỐI TIẾP CẬN CỦA HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG HIỆN ĐẠI3.5. CÁC HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG HIỆN ĐẠI3.1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHÁI NIỆM “CHẤT LƯỢNG” TỪ CỔ ĐẠI ĐẾN … hoặc các đốc công (các chuyên gia về chất lượng) .• Sự ra đời của bộ phận kiểm tra chất lượng. 3.2.3. Kiểm soát chi phí • Mục đích: chất lượng cao-chi phí thấp đáp ứng nhu cầu khách hàng.• Cách…

 • 19
 • 1,227
 • 0

Xem nhiều hơn: Giáo án an toàn giao thông lớp 2

Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 4 – Nguyễn Quang Vinh

Quản trị kinh doanh

… LẦM VỀ CHẤT LƯỢNG• Chất lượng cao, giá thành cao? – Đúng: theo quan niệm chất lượng là một cái gì “thêm vào”, “bên ngoài” sản phẩm.– Sai: chất lượng là “bên trong” sản phẩm.• Chất lượng cao, … trong giai đoạn chất lượng thông qua kiểm tra.− Sai: trong giai đoạn chất lượng là phòng ngừa.• CL thể được bảo đảm thông qua kiểm tra.– Tâm lý chung trước đây: thiếu chất lượng  tăng cường … chủ công dựa vào giá cả. Hàng hóa chất lượng tốt tại chỗ giá cao, không hợp túi tiền.Thái độ dễ dãi trong tiêu dùng: hàng hóa chất lượng kém vẫn dễ bán.4.2 CÁC THÁCH THỨC• Về Người…

 • 8
 • 1,323
 • 12

Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 5 – Nguyễn Quang Vinh

Quản trị kinh doanh

… CẠNH KINH TẾCÁC KHÍA CẠNH KINH TẾ CHI PHÍ CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNGCHẤT LƯỢNGChi phí không chất lượng bên trong− Lãng phí− Phế phẩm− Gia công lại hoặc làm lại− Kiểm tra … công cụ khác)Machines (Nhà máy & trang thiết bị)KHÁCH HÀNGKIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNGKIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNGHọ là ai? -Có NV gì?- KS ra sao?NCTTMaterial ManpowerMachineMethodThiết kếSản … biết, đánh giá khả năng của cách thức, dây chuyền sản xuất, nhà cung cấp, để tạo raSP.• Không quên các công việc khác: duy trì, bảo quản, đóng gói, vận chuyển TT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG1…

 • 46
 • 1,044
 • 12

Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 6 – Nguyễn Quang Vinh

Quản trị kinh doanh

… vấn đề thể được giải quyết.• Với 7 dụng cụ, 95% vấn đề thể được giải quyết.LƯU LƯU ĐỒĐỒFLOWCHARTFLOWCHARTLƯU ĐỒ LÀ GÌ?• Lưu đồ nhằm chia nhỏ tiến trình công việc để mọi người thể … bắt đầu, điểm kết thúc của tiến trìnhMột bước (công việc), thường chỉ có một mũi tên đi raKiểm tra-ra QĐ; thường 2 mũi tên chỉ hướng đi của tiến trìnhHướng đi, dòng công việcTạm ngưng, … diagram)• Biểu đồ phân tán (Scatter diagram)• Biểu đồ kiểm soát (Control chart)Các bước bản để sử dụng biểu đồ Pareto:− Xác định các loại sai hỏng− Sắp xếp các loại theo số lượng từ lớn nhất…

 • 20
 • 976
 • 17

bài giảng quản trị chất lượng – gv. tạ thị bích thủy

Quản trị kinh doanh

… tắc quảnchất lượng theo TCVN 9000:20009/5/2013Tạ Thị Bích Thủy31Các hệ thống, khí cụ quảnchất lượng 9/5/2013Tạ Thị Bích Thủy22CHI PHÍ CHO CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ? Quản trị chất lượng … trong công tác quản trị chất lượng 9/5/2013Tạ Thị Bích ThủyQA QCQLSX13?ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNGĐảm bảo chất lượng nhằm: Triển khai và ………………………………………………….Kiểm tra chất lượng …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9/5/2013Tạ … Thủy25KIỂM SÓAT CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ?CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ? Theo tiêu chuẩn ANSI/ASQS A0888806742 Theo David L. GoetschKhái niệm chất lượng được hiểu qua ba khía cạnh sau:+ Chất lượng là …….+ Chất lượng áp…

 • 44
 • 943
 • 1

Bài tập quản lý chất lượng: TQM tham gia toàn bộ áp dụng tại công ty pyramid consulting viet nam

Quản trị kinh doanh

… hành trong khuôn khổ hệ thống quảnchất lượng nhằm suy trì và cải tiến hệ thống chất lượng. Đánh giá chất lượng là một hoạt động bình chọn những đặc thù riêng, những kỹ thuật và phương … đề liên quan đến chất lượng trong phạm vi công việc của họ; (3) Thực hành cải tiến chất lượng liên tục sự so sánh để bình chọn chất lượng tương đương nhằm duy trì chất lượng ; (4) Thúc … nhau trong công ty tập hợp lại để thực hiện dự án nhằm đảm bảo dự án chạy trơn tru . Sau khi dự án kết thúc thì nhóm dự án cũng tự đông tan rã Bài tập môn QuảnChất Lượng TQM – Tham gia…

 • 55
 • 2,257
 • 1

Xem thêm

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Đánh giá – Review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *