Bài tập kế toán quản trị có kèm lời giải chi tiết (phần 3)

Bài tập kế toán quản trị có kèm lời giải chi tiết (phần 3)

Kế toán quản trị là lĩnh vực chuyên môn của kế toán nhằm nắm bắt các vấn đề về tài chính của doanh nghiệp, qua đó phục vụ công tác quản trị nội bộ và ra quyết định quản trị. Do đó, Kế toán quản trị là một lĩnh vực vô cùng quan trọng và hiện được nhiều bạn quan tâm. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn kế toán bài tập kế toán quản trị có kèm lời giải chi tiết nhất để giúp các game thủ luyện tập nhé.

Quý khách đang xem: Bài tập kế toán quản trị có kèm lời giải chi tiết (phần 3)

Bài tập kế toán quản trị có kèm lời giải chi tiết (phần 3)

Bài tập kế toán quản trị số 5

Tại 1 cửa hiệu cắt tóc, chủ cửa hiệu thuê 5 người thợ. Mỗi người được trả tiền công 0888806742đ/h làm việc. Các thợ làm việc trong 50 tuần/năm, mỗi tuần 40h. Chi phí về khấu hao TSCĐ và các thiết bị hành nghề của cửa hàng là 0888806742 đ/năm. Tiền thuê nhà 0888806742 đ/tháng. Giả định của hiệu chỉ thực hiện 1 dịch vụ là cắt tóc và các chi phí gồm các khoản mục kể trên với số thu mỗi đầu khách là 0888806742đ.

Yêu cầu:

 • 1. Hãy tính SDĐP đơn vị của mỗi khách hàng được phục vụ.
 • 2. Tính điểm hòa vốn của cửa hiệu trong năm.
 • 3. Tổng lợi nhuận của của hiệu là bao nhiêu nếu số khách hàng được phục vụ la 0888806742. Tính DT an toàn.
 • 4. Giả sử chủ nhà cho thuê yêu cầu chủ cửa hiệu thanh toán tiền hàng năm theo phương thức: 0888806742đ + 10% số thu của cửa hiệu, trong trường hợp này hãy tính điểm hoà vốn mới, khi đó để đạt mức LN như câu 3 thì số khách hàng được phục vụ phải là bao nhiêu?
 • 5. Nếu thay đổi hình thức trả lương cho thợ cát tóc từ lương thời gian sang lương sản phẩm thì nên xác định đơn giá tiền lương là bao nhiêu để lợi nhuận của hiệu không thay đổi (số khách hàng phục vụ như hiện thời).

Lời giải bài tập kế toán quản trị số 5

1. SDDP đơn vị là 0888806742 đ/ng.

2. Điểm hòa vốn = 166tr / 0888806742 = 0888806742; 166 tr) là điểm hoà vốn

3. LN = DT- CP = 0888806742 x 0888806742 – 166 tr= 34 tr

Doanh thu = 200 tr

Xem nhiều hơn: Đọc truyện tranh doremon chap 45: Bút chì y như đúc

4. Gọi Q là số khách hàng được phục vụ trong năm:

 • Ta có DT = 0888806742 x Q
 • Chi phí thuê nhà = 0888806742 + 10% x 0888806742 x Q = 0888806742 + 1000Q
 • Điểm hoà vốn: 0888806742Q = 0888806742 + 1000Q + 100888806742

  =>Q = 0888806742 khách hàng
 • Điểm hoà vốn (0888806742; 117,8 tr)

  Lợi nhuận là 34 tr

  0888806742Q – 0888806742 + 1000Q + 100888806742 = 34 tr

  => Q = 15.558.

5. Gọi L là số lương trả cho thợ theo sp.

Ta có số tiền công sẽ là 0888806742 x L ( 0888806742 là số kh phục vụ k đổi).

200 tr – (0888806742L + 66 tr) = 34 tr

=> L = 5000 Đ/NG

Vậy nếu mỗi người thợ hớt một cái đầu sẽ được trả 5000 đ/ng

Bài tập kế toán quản trị số 6

Công ty Long Hưng sản xuất các nhiệt kế dùng một lần và được bán cho bệnh viện thông qua một mạng lưới các đại lý bán hàng ở Hà Nội. Những đại lý bán hàng bán một số lượng các sản phẩm cho khách sạn ngoài các nhiệt kế của họ. Các đại lý bán hàng hiện tại được trả 18% hoa hồng trên doanh thu và tỷ lệ hoa hồng này được dùng khi ban giám đốc của Công ty Long Hưng chuẩn bị bản lên tiếng hoạt động dự kiến cho năm tới như sau:

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

 • Doanh thu: 0888806742
 • Giá vốn hàng bán: 0888806742
 • Chi phí biến đổi: 0888806742
 • Chi phí cố định: 0888806742
 • Lãi gộp: 0888806742
 • Chi phí bán hàng và hành chính:
 • Hoa hồng: 0888806742.
 • Chi phí quảng cáo cố định: 0888806742.
 • Chi phí hành chính cố định: 0888806742
 • Thu nhập hoạt động ròng: 0888806742

Vì hoàn thành được bản lên tiếng trên, Ban giám đốc của Công ty Long Hưng đã biết rằng các đại lý bán hàng độc lập đang đòi tăng tỉ lệ hoa hồng lên 20% mức doanh thu cho năm sắp tới. Đây là lần thứ 3 họ đòi tăng mức hoa hồng trong vòng 5 năm. Kết quả là, Ban giám đốc công ty đã quyết định điều tra khả năng thuê lực lượng bán hàng của riêng mình để thay thế các đại lý bán hàng.

Người kiểm soát của công ty Long Hưng dự tính rằng công ty sẽ phải thuê 8 nhân viên kinh doanh để phủ khắp thị trường và chi phí tiền lương hàng năm sẽ là khoảng 0888806742, bao gồm các chi phí phụ cấp. Nhân viên bán hàng cũng sẽ được trả hoa hồng là 10% doanh thu. Chi phí đi lại và giải trí dự tính là khoảng 0888806742 trong năm. Công ty sẽ phải thuê giám đốc kinh doanh và nhân viên phụ trách và lợi ích phụ cấp sẽ là 0888806742 trên năm. Để thúc đẩy, cả đại lý bán hàng đã hoạt động thay mặt công ty Long Hưng, Giám đốc tính rằng ngân sách của công ty cho chi phí quảng cáo cố định cần được tăng thêm 0888806742.

Yêu cầu:

 • 1. Giả sử rằng doanh thu là 0888806742, lập bản thông báo hoạt động cho năm tới với những điều kiện sau:

  a. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập giữ nguyên không đổi 18%.

  b. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập tăng lên 20%.

  c. Công ty thuê lực lượng bán hàng của riêng mình.
 • 2. Tính điểm hòa vốn của Công ty Long Hưng cho năm sắp tới với những giả định sau:

  a. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập giữ nguyên không đổi 18%.

  b. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập tăng lên 20%.

  c. Công ty thuê lực lượng bán hàng của riêng mình.
 • 3. Tham chiếu từ câu trả lời 1 b ở trên. Nếu công ty thuê lực lượng bán hàng riêng của mình, thì doanh số là bao nhiêu để đạt được mức thu nhập hoạt động mà công ty nhìn nhận rằng nếu doanh thu là $0888806742 và công ty tiếp tục bán cho đại lý (ở mức hoa hồng 20%).
 • 4. Xác định mức doanh thu mà ở đó thu nhập hoạt động sẽ bằng nhau cho dù Công ty Long Hưng bán thông qua đại lý (ở mức hoa hồng 20%) hay sử dụng một lực lượng bán hàng của riêng mình.

Lời giải bài tập kế toán quản trị số 6

1. Báo cáo kết quả kinh doanh theo phương pháp toàn bộ:

a. TH giữ nguyên tỷ lệ hoa hoofng 18% (như đầu bài):

 • Doanh thu: 0888806742
 • Giá vốn hàng bán: 0888806742
 • Lãi gộp: 0888806742
 • Chi phí bán hàng và hành chính: 9.0888806742
 • Thu nhập hoạt động ròng: 0888806742

b. Hoa biểnng tăng lên 20%.

 • Doanh thu: 0888806742
 • Giá vốn hàng bán: 0888806742
 • Lãi gộp: 0888806742
 • Chi phí bán hàng và hành chính: 0888806742.000
 • Thu nhập hoạt động ròng: -0888806742

c. TH Công ty tự tổ chức đội bán hàng riêng

 • Doanh thu: 0888806742
 • Giá vốn hàng bán: 0888806742
 • Lãi gộp: 0888806742
 • Chi phí bán hàng và hành chính: 8.0888806742
 • Thu nhập hoạt động ròng: 1.000.000
2. Tính điểm hòa vốn các trường hợp

a. TH hoa hồng 18%

 • Tổng chi phí chuyển đổi:20888806742
 • Chi phí cố định:6.0888806742
 • DT hòa vốn = ĐP*DT/(DT-BP) = 6.0888806742 *0888806742/(0888806742-20888806742) = 0888806742

b. TH hoa hồng tăng lên 20%

 • Chi phí biến đổi ngày càng tăng 0888806742= 23.0888806742
 • Chi phí cố định: 6.0888806742

  DT hòa vốn = 6.0888806742*0888806742/(0888806742-23.0888806742) = 0888806742

c. Thành lập đội Bán hàng mới

Xem nhiều hơn: Văn khấn cúng Ngọc Hoàng bài cúng ngày mùng 9 tháng giêng

 • Chi phí biến đổi giảm 3.0888806742 còn: 19.0888806742
 • Chi phí cố định ngày càng tăng 0888806742 thành 0888806742
 • DT hòa vốn = 0888806742*0888806742/(0888806742-19.0888806742) = 27.222.222
3. Để công ty lỗ 0888806742 như câu 1b thì doanh thu là (DTm)

LNm = DTm – (CPCĐ+CPBĐ)

=> DTm = -0888806742 + 0888806742 + CPBĐ

Mà tỷ lệ chi phí chuyển đổi/Doanh thu = 0,64

DTm = 9.0888806742/0,36 = 26.666.667

4. Xác định doanh thu tại đó LN theo phương án trả HH 20%(PA1) và LN theo PA thành lập đội bán hàng mới (PA2).
 • Ta có tỷ lệ BP/DT của PA1 = 23,4/30 = 0,78
 • Tỷ lệ BP/DT của PA2 = 19,2/30 = 0,64
 • PT lợi nhuận (PA1) = DT-CP = DT – 6.0888806742-0,78*DT (1)
 • PT lợi nhuận (PA2) = DT – 0888806742 – 0,64*DT (2)
 • Ta có : (1) =(2) => 0,22DT – 6.0888806742 = 0,36DT – 0888806742

  => DT = 0888806742

Xem thêm

Bài tập kế toán quản trị có kèm lời giải chi tiết (phần 1)

Bài tập kế toán quản trị có kèm lời giải chi tiết (phần 2)

Bài tập phương pháp kế toán có kèm lời giải chi tiết (phần 3)

Bài tập nguyên tắc kế toán có kèm lời giải chi tiết (phần 2)

Các dạng bài tập nguyên lý kế toán có kèm theo đáp án

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *