Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 34 trang 124 sgk Địa lí 9

Hướng dẫn Soạn Bài 34 : Thực hành : Phân tích 1 số ít ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ, sách giáo khoa Địa lí lớp 9. Nội dung Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 34 trang 124 sgk Địa lí 9 gồm có vừa đủ kỹ năng và kiến thức kim chỉ nan và bài tập có trong SGK để giúp những em học tốt môn địa lí lớp 9 .Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 34 trang 124 sgk Địa lí 9

1. Trả lời câu hỏi 1 Bài 34 trang 124 sgk Địa lí 9

Dựa vào bảng 34.1:

Bảng 34.1. Tỉ trọng 1 số ít loại sản phẩm … ( cả nước = 100 % )
Các ngành công nghiệp trọng điểm
Sản phẩm tiêu biểu
Tên sản phẩm
Tỉ trọng so với cả nước (%)

Khai thác nhiên liệu
Dầu thô
100,0

Điện
Điện sản xuất
47,4

Cơ khí – Điện tử
Động cơ điêden
77,8

Hoá chất
Sơn hoá học
78,1

Vật liệu xây dựng
Xi măng
17,6

Dệt may
Quần áo
47,5

Chế biến lương thực thực phẩm
Bia
39,8

Vẽ biểu đồ thanh ngang bộc lộ tỉ trọng 1 số ít mẫu sản phẩm tiêu biểu vượt trội cho những ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước .

Trả lời:

Biểu đồ biểu lộ tỉ trọng 1 số ít mẫu sản phẩm tiêu biểu vượt trội cho những ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước :

Giải bài tập Địa Lí 9 | Trả lời câu hỏi Địa Lí 9

Hoặc :

Bài 34: Thực hành Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

2. Trả lời câu hỏi 2 Bài 34 trang 124 sgk Địa lí 9

Căn cứ vào biểu đồ đã vẽ và các bài 31, 32, 33, hãy cho biết:

a ) Những ngành công nghiệp trọng điểm nào sử dụng tài nguyên sẵn có trong vùng ?
b ) Những ngành công nghiệp trọng điểm nào sử dụng nhiều lao động ?
c ) Những ngành công nghiệp trọng điểm nào yên cầu kĩ thuật cao ?

d) Vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước.

Trả lời:

Các ngành công nghiệp trọng điểm
Tên sản phẩm tiêu biểu
Thực tế hoạt động các ngành công nghiệp trọng điểm vùng Đông Nam Bộ
Sử dụng nguyên liệu có sẵn
Sử dụng nhiều lao động
Đòi hỏi kĩ thuật cao

Khai thác nhiên liệu
Dầu thô
X

X

Điện
Điện sản xuất
X

X

Cơ khí – Điện tử
Động cơ điêden

X

Hoá chất
Sơn hoá học
X

X

Vật liệu xây dựng
Xi măng
X

Dệt may
Quần áo

X

Chế biến lương thực thực phẩm
Bia
X
X

a) Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng tài nguyên sẵn có trong vùng: khai thác nhiên liệu, điện, chế biến lương thực thực phẩm, dệt may.

b) Những ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động: dệt may, chế biến lương thực- thực phẩm.

c) Những ngành công nghiệp trọng điểm đòi hỏi kĩ thuật cao: khai thác nhiên liệu, điện; cơ khí – điện tử, hóa chất, vật liệu xây dựng.

d) Đông Nam Bộ có ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất cả nước, ngành công nghiệp của vùng luôn chiếm nhất cả nước trên 50% trong tổng giá trị công nghiệp của cả nước.

– Cơ cấu ngành công nghiệp của vùng cân đối gồm có công nghiệp nặng và công ngiệp nhẹ .– Các mẫu sản phẩm công nghiệp của vùng chiếm tỉ trọng cao cơ cấu tổ chức mẫu sản phẩm công nghiệp của cả nước năm 2001 : dầu thô ( 100 % ), điện ( 47,3 % ), Động cơ điêden ( 77,8 % ), Sơn hóa học ( 78,1 % ), Dệt may ( 47,5 % ), Bia ( 39,8 % ) .

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Xem thêm :

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 Bài 34 trang 124 sgk Địa lí 9 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 9 thật tốt!

“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “

Viết một bình luận