BÀI 1. MỐI GHÉP BU LÔNG – ĐAI ỐC – VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

BÀI 1. MỐI GHÉP BU LÔNG – ĐAI ỐC – VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Home‎ > ‎2. VẼ KỸ THUẬT 2‎ > ‎CHƯƠNG 1. VẼ QUI ƯỚC MỘT SỐ MỐI GHÉP‎ > ‎

BÀI 1. MỐI GHÉP BU LÔNG – ĐAI ỐC


LINK DOWN BÀI 1. MỐI GHÉP BU LÔNG – ĐAI ỐC

Video trợ giúp bài 1 (cô P.T.Hạnh) ” nội bộ”

(để xem video trợ giúp có dấu ” nội bộ” , mở tab mới đăng nhập email trường mới vào xem được)

Comments

Sign inRecent Site ActivityReport AbusePrint PagePowered By Google Sites

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Đánh giá – Review

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *