ảo tưởng in English – Vietnamese-English Dictionary

ảo tưởng in English – Vietnamese-English Dictionary

translations ảo tưởng

add

 • tôi và cô đã sống trong ảo tưởng.

  Quý khách đang xem: ảo tưởng in English – Vietnamese-English Dictionary

  you and i have both been living in an illusion.

 • nó là sự sai lầm của việc ảo tưởng khẳng định kết quả.

  it’s the problem of the fallacy of affirming the consequent.

 • và phải chăng mục tiêu sức khỏe tốt cho mọi người chỉ là ảo tưởng?

  and is the goal of good health for all an impossible dream?

less frequent translations

illusions · mirage · unreal · bubble · chimaera · chimerical · day-dream · delusion · fallacious · fancy · fantastic notion · ignis fatuus · moonshine · notional · phantasm · phantom · reverie · romantic · vision · visional

Đó không phải là ảo tưởng, là phán đoán sơ lược thôi.

it’s not a vision, it’s just common sense.

opensubtitles2018.v3

giấc mơ ảo tưởng liệu những người mặc áo trắng đó có bà hay không…

useless daydreaming about whether the white’uns have grannies, too…

opensubtitles2018.v3

nó không hề là ảo tưởng. chúng ta có thể sớm bắt đầu cuộc sống

the sooner we get out of here, the sooner we can start living.

opensubtitles2018.v3

sao bạn lại phí đời sống quý báu vào những ảo tưởng của thế gian thuộc sa-tan?

why squander your precious life on the fantasy world of satan’s system?

jw2019

Xem nhiều hơn: Thế nào là xe SUV, Sedan, Hatchback… – Tin tức – Thanh Cong Service Technical Corporation

Ảo tƯỞng 3 “khi kết hôn, mình sẽ được hoàn toàn mãn nguyện trong ‘chuyện ấy’”.

daydream 3 “once i get married, all my sexual desires will be satisfied.”

jw2019

anh ta bị ảo tưởng và nguy hiểm.

he’s delusional and he’s dangerous.

opensubtitles2018.v3

Ảo tưởng này là một loại nhà giam chúng ta…

this delusion is a kind of prison for us …

ted2019

những người bị tâm thần phân liệt… thường bị phụ thuộc vào những ảo tưởng.

people with schizophrenia are subject to delusional thinking.

opensubtitles2018.v3

kết hôn với chase sẽ dập tan ảo tưởng của lão.

marrying chase would shatter that fantasy.

opensubtitles2018.v3

tham vọng ngông cuồng khiến anh quá ảo tưởng rồi đấy, frank.

hubris is giving you delusions of grandeur, frank.

opensubtitles2018.v3

qed

cô ấy biết rằng những ảo tưởng của mình không chỉ là ảo tưởng thôi.

she is aware that her delusions are nothing more than delusions.

wikimatrix

ta cần xem cái ảo tưởng đó.

we need to see the fantasy.

opensubtitles2018.v3

” suốt 21 năm qua, bố luôn sống với sự ảo tưởng đó, luôn tự lừa dối bản thân mình. ”

” l spent 21 years living with this lie. ”

opensubtitles2018.v3

giống loài của anh tin rằng tình yêu chỉ là ảo tưởng.

our kind believe that love is just a trick.

opensubtitles2018.v3

vào năm 1781, webster đã có ảo tưởng rộng rãi đối với quốc gia mới.

by 1781, webster had an expansive view of the new nation.

Xem nhiều hơn: Site Reliability Engineering là gì và lộ trình phát nghề nghiệp của SRE

wikimatrix

cậu ta nên biết, tương lai tốt đẹp của mình chỉ là một thứ ảo tưởng chết tiệt.

surely he should know that his fine future is a damn illusion.

opensubtitles2018.v3

Đừng có quá ảo tưởng về bản thân.

opensubtitles2018.v3

Đây không phải là ảo tưởng của tôi, đây là điều chúng tôi đã đang triển khai.

this is not just my fantasy, this is where we’re already deploying.

ted2019

qed

Đột nhiên lại thành chuyện ảo tưởng.

it’s suddenly a fantasy story.

opensubtitles2018.v3

cái ảo tưởng này hiện ra trong suy nghĩ mù quáng của anh.

this fantasia… was conjured in your blinkered mind.

opensubtitles2018.v3

Ông ta có thể ảo tưởng rằng ông ta đang phụng sự chúa trời.

he may be under the delusion that he is working for god.

opensubtitles2018.v3

và loại 4, hung thủ của ta, bị rối loạn tâm thần và thường xuyên bị ảo tưởng.

and type 4, our unsub, suffers from a major mental disorder and is frequently delusional.

opensubtitles2018.v3

Ảo tưởng về tính cứng ngắc

the delusion of toughness

lds

the most popular queries list: 1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~5-10k, ~10-20k, ~20-50k, ~50-100k, ~100k-200k, ~200-500k, ~1m

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Kinh nghiệm – Hướng dẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *