Ân Hữu Trọng Báo (Hoàn)

Ân Hữu Trọng Báo

Tác giả: Quyết Tuyệt (Permission)

Người dịch: Red de Ed

Bạn đang đọc: Ân Hữu Trọng Báo (Hoàn)

Thể loại: Chủ công, trùng sinh, tình hữu độc chung, báo thù rửa hận

Couple: Quỷ súc, độc chiếm, bệnh xà tinh công x nhân thê thụ

Link gốc: JJ tiểu thụ

Giới thiệu

Hàn Trọng Viễn cả đời lên xuống thăng trầm, không ngờ sau khi ôm Mạnh Ân chết đi, lại hoàn toàn có thể có thời cơ quay về lần nữa. Lần này, hắn có thù báo thù, có ơn báo ơn !
Mạnh Ân sinh sống ngần ngại nhút nhát, không ngờ Hàn Trọng Viễn mà mình vẫn luôn yêu thầm tự nhiên lại mở màn chăm sóc mình, trân trọng mình, còn nói muốn cùng mình bên nhau trọn đời …
Hàn Trọng Viễn – công, Mạnh Ân – thụ. Công là một tên yandere .
* Mình thích bạn công trong này lắm, sau khi trùng sinh ngoài bù đắp cho thụ ra thì bạn ấy vẫn quỷ súc, vẫn thần kinh, chứ hông có hoá trung khuyển chân tró suốt ngày vẫy đuôi với vợ nghen ~
Ngoài ra thì tên truyện “ Ân hữu trọng báo ” hoàn toàn có thể hiểu là so với người có ơn thì sẽ báo đáp hết mình, nhưng chữ “ ân ” trong tên truyện cũng chính là chữ “ Ân ” trong tên của bạn thụ – Mạnh Ân. Còn chữ “ trọng ” trong tên truyện lại chính là chữ “ Trọng ” trong tên bạn công – Hàn Trọng Viễn. Thành ra tên truyện còn có một ý nghĩa khác, là Hàn Trọng Viễn báo đáp Mạnh Ân, đại loại vậy đó. ( ▰ ˘ ◡ ˘ ▰ )

MỤC LỤC

Chương 001 – Chương 002 – Chương 003 – Chương 004 – Chương 005
Chương 006 – Chương 007 – Chương 008 – Chương 009 – Chương 010
Chương 011 – Chương 012 – Chương 013 – Chương 014 – Chương 015
Chương 016 – Chương 017 – Chương 018 – Chương 019 – Chương 020
Chương 021 – Chương 022 – Chương 023 – Chương 024 – Chương 025
Chương 026 – Chương 027 – Chương 028 – Chương 029 – Chương 030
Chương 031 – Chương 032 – Chương 033 – Chương 034 – Chương 035
Chương 036 – Chương 037 – Chương 038 – Chương 039 – Chương 040

Chương 041 – Chương 042 – Chương 043 – Chương 044 – Chương 045

Chương 046 – Chương 047 – Chương 048 – Chương 049 – Chương 050
Chương 051 – Chương 052 – Chương 053 – Chương 054 – Chương 055
Chương 056 – Chương 057 – Chương 058 – Chương 059 – Chương 060
Chương 061 – Chương 062 – Chương 063 – Chương 064 – Chương 065
Chương 066 – Chương 067 – Chương 068 – Chương 069 – Chương 070
Chương 071 – Chương 072 – Chương 073 – Chương 074 – Chương 075
Chương 076 – Chương 077 – Chương 078 – Chương 079 – Chương 080
Chương 081 – Chương 082 – Chương 083 – Chương 084 – Chương 085
Chương 086 – Chương 087 – Chương 088 – Chương 089 – Chương 090
Chương 091 – Chương 092 – Chương 093 – Chương 094 – Chương 095
Chương 096 – Chương 097 – Chương 098 – Chương 099 – Chương 100
Chương 101 – Chương 102 – Chương 103 – Chương 104 – Chương 105
Chương 106 – Chương 107 – Chương 108 – Chương 109 – Chương 110
Chương 111 – Chương 112 – Chương 113 – Chương 114 – Chương 115
Chương 116 – Chương 117 – Chương 118
Ngoại truyện : Hôn lễ
Ngoại truyện : Trịnh Kỳ

Ngoại truyện: Tài nấu ăn của Mạnh Ân

Ngoại truyện : Tình địch chưa từng Open ( 1 ) ( 2 ) ( 3 )
Quyết Tuyệt cảm ơn fan hâm mộ Nước Ta

HẾT

Viết một bình luận