Academic Affairs Là Gì? Giới Thiệu Phòng Quản Lý Đào Tạo » KHO TRI THỨC VIỆT

Academic Affairs Là Gì? Giới Thiệu Phòng Quản Lý Đào Tạo » KHO TRI THỨC VIỆT

academic affairs là gì? giới thiệu phòng quản lý Đào tạo » kho tri thỨc viỆt

Đặt làm trang chủ

Đang xem: academic affairs là gì?

Quý khách đang xem: Academic Affairs Là Gì? Giới Thiệu Phòng Quản Lý Đào Tạo » KHO TRI THỨC VIỆT

academic affairs là gì? giới thiệu phòng quản lý Đào tạo » kho tri thỨc viỆt

tên tiếng việt

tên giao dịch quốc tế (tiếng anh)

viết tắt (nếu có)

trường Đại học kinh tế

vnu university of economics and business

vnu-khotrithucvn.com

hiệu trưởng

rector

phó hiệu trưởng

vice rector

2. tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các phòng, ban

3. tên giao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các khoa, bộ môn

tên tiếng việt

tên giao dịch quốc tế

(tiếng anh)

viết tắt

(nếu có)

khoa

Xem nhiều hơn: “time’s up” là gì? Nghĩa của từ time’s up trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

faculty

chủ nhiệm khoa

dean

phó chủ nhiệm khoa

associate dean

bộ môn

department

chủ nhiệm bộ môn

head of department

phó chủ nhiệm bộ môn

deputy head of department

khoa quản trị kinh doanh

faculty of business administration

bộ môn quản trị chiến lược

department of strategic management

bộ môn marketing

department of marketing

bộ môn quản trị nguồn nhân lực

department of human resources management

bộ môn văn hóa doanh nghiệp

department of corporate culture

bộ môn quản trị công nghệ

department of technology management

khoa kinh tế phát triển

faculty of development economics

bộ môn kinh tế học

department of economics

bộ môn chính sách công

department of public policy

bộ môn kinh tế tài nguyên môi trường

department of natural resources and environmental economics

Xem nhiều hơn: Quản lý cơ sở dữ liệu dễ dàng cùng với phần mềm Navicat – SQL ADVICE COMMUNITY

khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế

faculty of international business and economics

bộ môn kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế

department of world economy and international economic relations

bộ môn kinh doanh quốc tế

department of international business

khoa tài chính – ngân hàng

faculty of finance and banking

bộ môn ngân hàng

department of banking

bộ môn tài chính

department of finance

bộ môn kế toán – kiểm toán

department of accounting and auditing

khoa kinh tế chính trị

faculty of political economics

bộ môn lý luận kinh tế chính trị

department of theories of political economics theory

bộ môn lịch sử tư tưởng kinh tế và lịch sử kinh tế

department of history of economic thoughts and economic history

bộ môn ktct thế giới

department of world political economy

bộ môn quản lý kinh tế

department of economic management

4. têngiao dịch quốc tế và chức danh lãnh đạo của các trung tâm, bộ phận

Nguồn gốc: https://danhgiaaz.com
danh mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *